sách giáo khoa toán lớp 2

Bộ sách “Kết nối trí thức với cuộc sống” được biên soạn chú ý tầm quan trọng của kỹ năng gắn sát với thực tế; update trở thành tựu khoa học tập văn minh, tương thích nền tảng văn hóa truyền thống, thực tiễn đưa Việt Nam; gom người học tập áp dụng nhằm xử lý những yếu tố của đời sống: cuộc sống cá thể và xã hội, cuộc sống ý thức và vật hóa học.

Chủ đề 8 : PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán lớp 2

 • Bài 37: Phép nhân
 • Bài 38: Thừa số, tích
 • Bài 39: Bảng nhân 2
 • Bài 40: Bảng nhân 5
 • Bài 41: Phép chia
 • Bài 42: Số bị phân tách, số phân tách, thương
 • Bài 43: Bảng phân tách 2
 • Bài 44: Bảng phân tách 5
 • Bài 45: Luyện luyện chung

Chủ đề 9 : LÀM QUEN VỚI HÌNH KHỐI

 • Bài 46: Khối trụ, khối cầu
 • Bài 47: Luyện luyện chung

Chủ đề 10 : CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Xem thêm: tính giá trị biểu thức lớp 4

 • Bài 48: Đơn vị, chục, trăm, nghìn
 • Bài 49: Các số tròn xoe trăm, tròn xoe chục
 • Bài 50: So sánh những số tròn xoe trăm, tròn xoe chục
 • Bài 51: Số sở hữu phụ vương chữ số
 • Bài 52: Viết số trở thành tổng những trăm, chục, đơn vị
 • Bài 53: So sánh những số sở hữu phụ vương chữ số
 • Bài 54: Luyện luyện chung

Chủ đề 11 : ĐỘ dÀI VÀ ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ dÀI. TIỀN VIỆT NAM

Xem thêm: dấu chấm lửng là gì

 • Bài 55: Đề-xi-mét. Mét. Ki-lô-mét
 • Bài 56: Giới thiệu chi phí Việt Nam
 • Bài 57: Thực hành và hưởng thụ đo chừng dài
 • Bài 58: Luyện luyện chung

Chủ đề 12 : PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000

 • Bài 59: Phép nằm trong (không nhớ) vô phạm vi 1000
 • Bài 60: Phép nằm trong (có nhớ) vô phạm vi 1000
 • Bài 61: Phép trừ (không nhớ) vô phạm vi 1000
 • Bài 62: Phép trừ (có nhớ) vô phạm vi 1000
 • Bài 63: Luyện luyện chung

Chủ đề 13 : LÀM QUEN VỚI YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

 • Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm kiểm đếm số liệu
 • Bài 65: Biểu thiết bị tranh
 • Bài 66: Lựa lựa chọn khả năng
 • Bài 67: Thực hành và hưởng thụ tích lũy, phân loại, kiểm kiểm đếm số liệu

Chủ đề 14 : ÔN TẬP CUỐI NĂM

 • Bài 68: Ôn luyện những số vô phạm vi 1000
 • Bài 69: Ôn luyện luật lệ nằm trong, luật lệ trừ vô phạm vi 100
 • Bài 70: Ôn luyện luật lệ nằm trong, luật lệ trừ vô phạm vi 1000
 • Bài 71: Ôn luyện luật lệ nhân, luật lệ chia
 • Bài 72: Ôn luyện hình học
 • Bài 73: Ôn luyện đo lường
 • Bài 74: Ôn luyện kiểm kiểm đếm số liệu và lựa lựa chọn khả năng
 • Bài 75: Ôn luyện chung