sách giáo khoa toán 12

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán 12

Giới thiệu: Sách giáo khoa đại số và giải tích 12 bao gồm những bài xích sau:

Sự đồng thay đổi, nghịch tặc thay đổi của hàm số
Cực trị của hàm số
Giá trị lớn số 1 và độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số
Đường tiệm cận
Khảo Sát Sự thay đổi thiên và Vẽ đồ vật thị của hàm số
Ôn luyện chương I
Luỹ thừa
Hàm Số luỹ thừa
Lôgarit
Hàm số nón. Hàm số lôgarit
Phương trình nón và phương trình lôgarit
Bất phương trình nón và bất phương trình lôgarit
Ôn luyện chương II
Nguyên hàm
Tích phân
Ứng dụng của tích phân nhập hình học
Ôn luyện chương III
Số phức
Cộng, trừ và nhân số phức
Phép phân tách số phức
Phương trình bậc nhì với thông số thực
Ôn luyện chương IV
Ôn luyện cuối năm

MỤC LỤC

 • Sự đồng thay đổi, nghịch tặc thay đổi của hàm số
 • Cực trị của hàm số
 • Giá trị lớn số 1 và độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số
 • Đường tiệm cận
 • Khảo Sát Sự thay đổi thiên và Vẽ đồ vật thị của hàm số
 • Ôn luyện chương I
 • Luỹ thừa
 • Hàm Số luỹ thừa
 • Lôgarit
 • Hàm số nón. Hàm số lôgarit
 • Phương trình nón và phương trình lôgarit
 • Bất phương trình nón và bất phương trình lôgarit
 • Ôn luyện chương II
 • Nguyên hàm
 • Tích phân
 • Ứng dụng của tích phân nhập hình học
 • Ôn luyện chương III
 • Số phức
 • Cộng, trừ và nhân số phức
 • Phép phân tách số phức
 • Phương trình bậc nhì với thông số thực
 • Ôn luyện chương IV
 • Ôn luyện cuối năm

Bài giải này còn có hữu ích với chúng ta không?

Bấm vào trong 1 ngôi sao sáng nhằm tiến công giá!

Xem thêm: tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp án

Xem thêm: 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

Đánh giá chỉ khoảng 4 / 5. Số lượt tiến công giá: 1086

Chưa sở hữu ai tiến công giá! Hãy là kẻ thứ nhất reviews bài xích này.