sách giáo khoa tiếng anh

VIETNAMESE

sách giáo khoa

Bạn đang xem: sách giáo khoa tiếng anh

sách học

Sách giáo khoa là những tư liệu dạy dỗ được design và biên soạn nhằm dùng vô quy trình giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức bên trên những ngôi trường học tập. Chúng thông thường được dùng nhằm hỗ trợ kiến thức và kỹ năng và vấn đề cơ bạn dạng trong số môn học tập như toán học tập, ngữ văn, khoa học tập, lịch sử dân tộc và nhiều môn học tập không giống.

1.

Xem thêm: trường kinh tế kỹ thuật công nghiệp

Sách giáo khoa hỗ trợ những phân tích và lý giải và ví dụ rõ nét để giúp đỡ học viên hiểu những định nghĩa phức tạp.

The textbook provided clear explanations and examples to tát help students understand complex concepts.

2.

Xem thêm: tính bằng cách thuận tiện nhất

Cô ấy khắc ghi những điểm cần thiết vô sách giáo khoa và chú giải bên mép.

She highlighted important points in the textbook and took notes in the margins.

Chúng tớ nằm trong học tập một vài kể từ vựng giờ đồng hồ Anh sát nghĩa nhau như textbook, curriculum, syllabus nha! - textbook: (sách giáo khoa) An introductory textbook on geometry generally begins with basic definitions. (Sách giáo khoa nhập môn về hình học tập thông thường chính thức với những khái niệm cơ bạn dạng.) - curriculum (chương trình giảng dạy): What subjects does your curriculum include? (Chương trình giảng dạy dỗ của người tiêu dùng bao gồm những môn nào?) - syllabus (đề cương môn học): How can computer skills be integrated into the syllabus? (Làm thế nào là nhằm tích hợp ý những tài năng tin yêu học tập vô đề cương môn học?)