rút gọn phân số lớp 4

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Bạn đang xem: rút gọn phân số lớp 4

 • Giải Toán lớp 4 trang 114 Kết nối tri thức

  Xem tiếng giải
Lưu trữ: Giải Toán lớp 4 trang 114 Rút gọn gàng phân số (sách cũ)

Giải Toán lớp 4 trang 114 Bài 1: Rút gọn gàng những phân số :

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Lời giải:

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 4 trang 114 Bài 2: Trong những phân số

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

a) Phân số nào là tối giản ? Vì sao ?

b) Phân số nào là rút gọn gàng được ? Hãy rút gọn gàng phần số ê.

Lời giải:

a) Các phân số tối giản vì thế tử số và hình mẫu số của bọn chúng ko nằm trong phân chia không còn mang lại số rộng lớn lơn 1 ( hoặc vì thế tớ ko thể rút gọn gàng được những phân số ê nữa):

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Quảng cáo

b) Phân số rút gọn gàng :

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 4 trang 114 Bài 3: Viết số phù hợp vô dù rỗng :

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Lời giải:

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Bài giảng: Rút gọn gàng phân số - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4:

 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 Bài 101: Rút gọn gàng phân số

Xem tăng tiếng giải bài bác tập luyện Toán lớp 4 hoặc, cụ thể khác:

 • Giải Toán lớp 4 trang 114 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 116 Quy đồng hình mẫu số những phân số
 • Giải Toán lớp 4 trang 116, 117 Quy đồng hình mẫu số những phân số (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 117, 118 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 118 Luyện tập luyện chung
 • Giải Toán lớp 4 trang 119 So sánh nhì phân số nằm trong hình mẫu số

Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Nếu nhân cả tử số và hình mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vị phân số đang được mang lại.

Nếu cả tử số và hình mẫu số của một phân số nằm trong phân chia không còn mang lại một số trong những bất ngờ không giống 0 thì sau khoản thời gian phân chia tớ được một phân số vị phân số đang được mang lại.

Khi rút gọn gàng phân số rất có thể thực hiện như sau: 

Xét coi tử số và hình mẫu số nằm trong phân chia không còn mang lại số bất ngờ nào là to hơn 1.

Chia tử số và hình mẫu số mang lại số ê.

Cứ thực hiện như vậy cho tới Khi sẽ có được phân số tối giản.

Ví dụ: Rút gọn gàng phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số .

Ta thấy 6 và 9 đều phân chia không còn mang lại 3 nên: 

Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số

2 và 3 ko nằm trong phân chia shết mang lại một số trong những bất ngờ nào là to hơn 1 nên phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số ko thể rút gọn gàng được nữa. Ta bảo rằng phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân sốlà phân số tối giản và phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số và được rút gọn gàng trở nên phân số tối giản Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số .

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tìm phân số vị nhau

Phương pháp: 

Nếu nhân cả tử số và hình mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vị phân số đang được mang lại.

Nếu cả tử số và hình mẫu số của một phân số nằm trong phân chia không còn mang lại một số trong những bất ngờ không giống 0 thì sau khoản thời gian phân chia tớ được một phân số vị phân số đang được mang lại.

Ví dụ: Phân số nào là tiếp sau đây vị với phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số ?

Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số

Lời giải: 

Ta có:

Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số 

Vậy trong những phân số đang được mang lại, phân số vị phân số là Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số 

Xem thêm: dấu chấm lửng là gì

Dạng 2: Rút gọn gàng phân số

Phương pháp: 

Khi rút gọn gàng phân số rất có thể thực hiện như sau: 

Xét coi tử số và hình mẫu số nằm trong phân chia không còn mang lại số bất ngờ nào là to hơn 1.

Chia tử số và hình mẫu số mang lại số ê.

Cứ thực hiện như vậy cho tới Khi sẽ có được phân số tối giản.

Ví dụ: Rút gọn gàng những phân số: Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số 

Lời giải:

Ta thấy cả 8 và 16 đều phân chia không còn mang lại 8 nên: Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số .

Ta thấy cả 15 và 40 đều phân chia không còn mang lại 5 nên: Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số .

Ta thấy cả 75 và 36 đều phân chia không còn mang lại 3 nên: Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số .

Dạng 3: Tìm phân số tối giản

Phương pháp: 

Phân số tối giản đem tử số và hình mẫu số ko nằm trong phân chia không còn mang lại một số trong những bất ngờ nào là to hơn 1.

Ví dụ: Trong những phân số sau đây: Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số .

Phân số nào là phân số tối giản, phân số nào là ko là phân số tối giản? Nếu phân số đang được mang lại ko là phân số tối giản thì nên rút gọn gàng phân số ê.

Lời giải:

Phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 5 và 6 ko nằm trong phân chia không còn mang lại một số trong những bất ngờ nào là to hơn 1 nên phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số  là phân số tối giản.

Phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 4 và 7 ko nằm trong phân chia không còn mang lại một số trong những bất ngờ nào là to hơn 1 nên phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số  là phân số tối giản.

Phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 30 và 42 đều phân chia không còn mang lại 6 nên: Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số .

Phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 7 và 21 đều phân chia không còn mang lại 7 nên: Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số .


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số (có đáp án)

Câu 1: Con nên lựa chọn đáp án đích nhất:

A. Nếu nhân cả tử số và hình mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vị phân số đang được cho

B. Nếu cả tử số và hình mẫu số của một phân số nằm trong phân chia không còn mang lại một số trong những bất ngờ không giống 0 thì sau khoản thời gian phân chia được một phân số vị phân số đang được cho

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 2: Điền số phù hợp vô dù trống:

Bài tập luyện Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 đem tiếng giải

Câu 3: Điền số phù hợp vô dù trống:

Bài tập luyện Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 đem tiếng giải

Câu 4: Trong những phân số sau, phân số nào là là phân số tối giản?

Bài tập luyện Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 đem tiếng giải

Câu 5: Trong những phân số tiếp sau đây, phân số nào là vị phân số Bài tập luyện Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 đem tiếng giải

Bài tập luyện Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 đem tiếng giải

Câu 6: Trong những phân số sau, phân số nào là vị với phân số Bài tập luyện Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 đem tiếng giải

Bài tập luyện Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 đem tiếng giải

Câu 7: Rút gọn gàng phân số sau trở nên phân số tối giản:

Bài tập luyện Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 đem tiếng giải

Câu 8: Bài tập luyện Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 đem tiếng giải Đúng hoặc sai?

A. Đúng

B. Sai

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 4:

 • Giải Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4
 • Top 80 Đề ganh đua Toán lớp 4 đem đáp án
 • Giải bài bác tập luyện Cùng em học tập Toán lớp 4

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và bài bác tập luyện vào buổi tối cuối tuần, gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: i haven't visited the museum for three months

Loạt bài bác Giải bài bác tập luyện Toán 4 | Để học tập chất lượng tốt Toán 4 của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Giải Bài tập luyện Toán 4Để học tập chất lượng tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 4 sách mới nhất những môn học