quá trình đô thị hóa ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi:

02/08/2021 72,290

Bạn đang xem: quá trình đô thị hóa ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây

A. Trình phỏng khu đô thị hóa còn thấp.

B. Phân phụ thân những khu đô thị không đều. 

C. Tỉ lệ dân trở nên thị tăng lên.

D. Có nhiều khu đô thị sở hữu quy mô lớn. 

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

Quá trình đô thị mới VN sở hữu 3 quánh điểm: ra mắt còn đủng đỉnh, chuyên môn thấp; tỉ trọng dân trở nên thị tăng và phân bổ những khu đô thị không được đều.

Nước tao chỉ mất một số trong những khu đô thị quy tế bào rộng lớn như: Hà Nội Thủ Đô, TP Xì Gòn, Hải Phòng Đất Cảng,…

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây chính với mối cung cấp làm việc VN hiện nay nay?

A. Nhiều kinh nghiệm tay nghề nhập công nghiệp.

B. Phân phụ thân triệu tập ở chống miền núi.

C. Chất lượng làm việc ngày càng tăng.

D. Chủ yếu ớt là làm việc sở hữu trình độ cao. 

Câu 2:

Cho biểu trang bị về dan số trở nên thị và vùng quê VN, tiến trình 2010 - 2019

(Nguồn: Số liệu theo gót niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2019, NXB Thống kê 2020)

Biểu trang bị thể hiện nay nội dung nào là sau đây?

A. Quy tế bào và tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

B. Thay thay đổi quy tế bào số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

C. Tình hình ngày càng tăng số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta 

D. Sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

Câu 3:

Điều khiếu nại nào là tại đây tiện nghi mang lại VN tạo ra lúa gạo?

A. Đồng bởi vì rộng lớn, khu đất phù rơi phì nhiêu.

Xem thêm: giao thông đường biển nước ta ngày càng phát triển chủ yếu là do

B. Khí hậu phân hóa, sở hữu mùa đông lạnh.

C. Nhiều sông, sông ngòi có mùa khô.

D. Địa hình ụ núi, phân bậc theo gót độ cao. 

Câu 4:

Cơ cấu kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển Bắc Trung Sở đang xuất hiện sự thay cho thay đổi rõ ràng đa phần là do

A. cách tân và phát triển việc nuôi trồng thủy sản.

B. đẩy mạnh đánh bắt cá thủy sản xa vời bờ.

C. thú vị mối cung cấp góp vốn đầu tư quốc tế.

D. hình trở nên những vùng lúa rạm canh. 

Câu 5:

Do ở trong chống gió mùa rét nên biển khơi Đông có

A. nhiệt độ phỏng nước biển khơi cao, nhiều độ sáng, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa hoạt động và sinh hoạt mạnh

B. biển khơi kín, rộng lớn, thềm châu lục nông, sóng biển khơi mạnh nhập thời gian gió mùa rét tây nam

C. nhiệt độ phỏng nước biển khơi và dòng sản phẩm biển khơi thay cho thay đổi theo gót mùa, sóng biển khơi mạnh nhập mùa đông

D. gió mùa rét, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ phỏng nước biển khơi cao và phỏng muối hạt khá lớn

Câu 6:

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018

(Đơn vị: Tỷ đồng $ mỹ - USD)

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Căn cứ bảng số liệu, đánh giá nào là tại đây chính về kim ngạch xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty của một số trong những vương quốc năm 2018?

A. Campuchia thấp rộng lớn Lào.

B. Lào thấp rộng lớn Mi-an-ma.

C. Mianama cao hơn Campuchia.

D. Lào cao hơn nữa Bru-nây.