quá trình đô thị hóa của nước ta hiện nay không có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi:

02/08/2021 72,456

Bạn đang xem: quá trình đô thị hóa của nước ta hiện nay không có đặc điểm nào sau đây

A. Trình chừng khu đô thị hóa còn thấp.

B. Phân phụ vương những khu đô thị không đều. 

C. Tỉ lệ dân trở thành thị tăng lên.

D. Có nhiều khu đô thị sở hữu quy mô lớn. 

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

Quá trình đô thị mới VN sở hữu 3 đặc điểm: ra mắt còn chậm rãi, chuyên môn thấp; tỉ trọng dân trở thành thị tăng và phân bổ những khu đô thị không đồng đều.

Nước tao chỉ mất một trong những khu đô thị quy tế bào rộng lớn như: thủ đô hà nội, TP Xì Gòn, TP Hải Phòng,…

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây đích với mối cung cấp làm việc VN hiện nay nay?

A. Nhiều kinh nghiệm tay nghề vô công nghiệp.

B. Phân phụ vương triệu tập ở điểm miền núi.

C. Chất lượng làm việc ngày càng tăng.

D. Chủ yếu đuối là làm việc sở hữu trình độ cao. 

Câu 2:

Cho biểu đồ gia dụng về dan số trở thành thị và vùng quê VN, quá trình 2010 - 2019

(Nguồn: Số liệu theo đuổi niên giám đo đếm VN 2019, NXB Thống kê 2020)

Biểu đồ gia dụng thể hiện nay nội dung này sau đây?

A. Quy tế bào và cơ cấu tổ chức dân sinh trở thành thị và vùng quê nước ta

B. Thay thay đổi quy tế bào dân sinh trở thành thị và vùng quê nước ta

C. Tình hình ngày càng tăng dân sinh trở thành thị và vùng quê nước ta 

D. Sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức dân sinh trở thành thị và vùng quê nước ta

Câu 3:

Điều khiếu nại này tại đây thuận tiện cho tới VN tạo ra lúa gạo?

A. Đồng vì thế rộng lớn, khu đất phù rơi phì nhiêu màu mỡ.

Xem thêm: nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

B. Khí hậu phân hóa, sở hữu mùa đông lạnh.

C. Nhiều sông, sông ngòi có mùa khô.

D. Địa hình gò núi, phân bậc theo đuổi độ cao. 

Câu 4:

Cơ cấu kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển Bắc Trung Sở đang xuất hiện sự thay cho thay đổi rõ rệt đa phần là do

A. cải cách và phát triển việc nuôi trồng thủy sản.

B. đẩy mạnh đánh bắt cá thủy sản xa xôi bờ.

C. hấp dẫn mối cung cấp góp vốn đầu tư quốc tế.

D. hình trở thành những vùng lúa thâm nám canh. 

Câu 5:

Do ở trong điểm gió bấc nên biển lớn Đông có

A. nhiệt độ chừng nước biển lớn cao, nhiều khả năng chiếu sáng, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa sinh hoạt mạnh

B. biển lớn kín, rộng lớn, thềm châu lục nông, sóng biển lớn mạnh vô giai đoạn gió bấc tây nam

C. nhiệt độ chừng nước biển lớn và loại biển lớn thay cho thay đổi theo đuổi mùa, sóng biển lớn mạnh vô mùa đông

D. gió bấc, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ chừng nước biển lớn cao và chừng muối bột khá lớn

Câu 6:

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018

(Đơn vị: Tỷ đồng đôla - USD)

(Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2018, NXB Thống kê, 2019)

Căn cứ bảng số liệu, phán xét này tại đây đích về kim ngạch xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và công ty của một trong những vương quốc năm 2018?

A. Campuchia thấp rộng lớn Lào.

B. Lào thấp rộng lớn Mi-an-ma.

C. Mianama cao hơn Campuchia.

D. Lào cao hơn nữa Bru-nây. 

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với

TÀI LIỆU VIP VIETJACK