quá trình đô thị hóa của nước ta có đặc điểm nổi bật nào sau đây

Câu hỏi:

10/02/2020 16,820

Bạn đang xem: quá trình đô thị hóa của nước ta có đặc điểm nổi bật nào sau đây

A. Đô thị phân bổ đều Một trong những vùng

B. hầu hết khu đô thị rộng lớn và tân tiến được tạo hình kể từ thế kỷ XX

C. Tỉ lệ dân trở thành thị tăng tối đa vô điểm Đông Nam Á

D. Diễn rời khỏi lờ đờ, chuyên môn đô thị mới thấp

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Quá trình đô thị mới của VN đem Điểm lưu ý là ra mắt lờ đờ và chuyên môn đô thị mới thấp.(SGK/77 Địa 12)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 14, hãy cho thấy thêm thương hiệu 6 cao nguyên trung bộ kể từ sản phẩm Bạch Mã trở vô Nam theo gót trật tự là

A. Trường Sơn Nam, Kon Tum, PleiKu, Đăk Lăk, Mơ Nông, Di Linh

B. Trường Sơn Nam, Kon Tum, PleiKu, Đăk Lăk, Mơ Nông, Lâm Viên

C. Kon Tum, PleiKu, Đăk Lăk, Mơ Nông, Lâm Viên, Di Linh

D. Kon Tum, PleiKu, Đăk Lăk, Mơ Nông, Di Linh, Lâm Viên

Câu 2:

Cho biểu đồ: CƠ CẤU SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ năm 2016 (%)

(Nguồn số liệu theo gót Niên giám tổng hợp nước Việt Nam năm 2016, NXB Thống kê, 2017)

Căn cứ vô biểu thiết bị, cho thấy thêm phán xét này tại đây không chính về tỉ trọng sản lượng 2 lần bán kính phân theo gót bộ phận kinh tế tài chính của VN từ thời điểm năm 2010 cho tới năm 2016

A. Vốn góp vốn đầu tư quốc tế và ngoài Nhà nước đều tăng

B. Kinh tế ngoài Nhà nước hạn chế , kinh tế tài chính Nhà nước tăng

C. Đầu tư quốc tế tăng nhanh chóng nhất

D. Ngoài Nhà nước luôn luôn lắc tỷ trọng cao nhất

Câu 3:

Địa hình nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét ở VN thể hiện tại rõ ràng nhất qua chuyện vượt lên trình

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm tự nhiên của tây nguyên

A. xâm thực mạnh ở vùng cồn núi

B. phong hóa vật lý

C. cacxtơ đá vôi

D. phong hóa hóa học

Câu 4:

Nguyên nhân đa phần này tại đây thẳng thực hiện cho tới sản lượng lúa VN tăng nhanh

A. Đẩy mạnh phát hành sản phẩm hóa

B. Cơ cấu mùa vụ thay cho đổi

C. Sử dụng kiểu như cho tới năng suất cao

D. Mở rộng lớn diện tích S, tăng năng suất

Câu 5:

Ngành phượt VN chỉ thiệt sự cách tân và phát triển nhanh chóng từ trên đầu thập kỷ 90 cho tới ni là nhờ

A. quyết sách thay đổi của Nhà nước

B. sự phong lưu về khoáng sản du lịch

C. hạ tầng vật hóa học của ngành phượt được trả thiện

D. cuộc sống quần chúng. # dươc nâng cao

Câu 6:

Việc tạo hình tổ chức cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp ở vùng Bắc Trung Sở không tăng thêm ý nghĩa này sau đây

A. Tạo thế liên trả cách tân và phát triển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính theo gót ko gian

B. Phát huy hiệu suất cao những thế mạnh sẵn đem của vùng

C. Đẩy mạnh cách tân và phát triển nông nghiệp sản phẩm hóa

D. Hình trở thành tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính cộng đồng của vùng

Xem thêm: khi muốn thiết lập quan hệ giữa hai bảng thì mỗi bảng phải