phương trình mặt phẳng oxy

Câu hỏi:

18/06/2019 327,319

A. z = 0

Bạn đang xem: phương trình mặt phẳng oxy

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Mặt phẳng (Oxy) đi qua O, véc-tơ pháp tuyến   phương trình 1(z - 0) = 0 <=> z = 0.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz, véc-tơ nào là bên dưới đấy là một véc-tơ pháp tuyến của mặt mũi phẳng phiu (Oxy)?

Câu 2:

Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, mang lại 3 điểm M(3;0;0), N(0;-2;0), P(0;0;1). Mặt phẳng phiu (MNP) với phương trình:

Câu 3:

Trong không khí Oxyz, mò mẫm phương trình mặt mũi phẳng (α) cắt phụ vương trục Ox, Oy, Oz thứu tự bên trên phụ vương điểm A(-3;0;0), B(0;4;0), C(0;0;-2).

A. 4x + 3y - 6z + 12 = 0

B. 4x + 3y + 6z + 12 = 0

Xem thêm: peter tried his best and passed the driving test at the first

C. 4x - 3y + 6z + 12 = 0

D. 4x - 3y + 6z - 12 = 0.

Câu 4:

Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, phương trình nào là sau đấy là phương trình của mặt mũi phẳng phiu Oxz?

A. y = 0

B. x = 0

C. z = 0

D. y - 1 = 0.

Câu 5:

Trong không khí Oxyz, mang lại mặt mũi phẳng phiu (P): 3x + 2y - z + 1 = 0. Điểm nào là tiếp sau đây nằm trong (P) ?

A. N(0;0;-1)

B. M(-10;15;-1)

C. E(1;0;-4)

D. F(-1;-2;-6).

Câu 6:

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz, mặt mũi phẳng phiu (P):2x + 3y + 4z - 12 = 0 hạn chế trục Oy bên trên điểm với tọa phỏng là:

A. (0;4;0)

B. (0;6;0)

C. (0;3;0)

Xem thêm: skills 2 unit 8 lớp 8

D. (0;-4;0).