phương trình hóa học nào sau đây thể hiện cách điều chế cu theo phương pháp thủy luyện

Câu hỏi:

04/07/2022 6,446

Bạn đang xem: phương trình hóa học nào sau đây thể hiện cách điều chế cu theo phương pháp thủy luyện

A. Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4.

Đáp án chủ yếu xác

D. 2Cu(NO3)2 + 2H2O → 2Cu + 4HNO3 + O2.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đúng: A

Phương trình hoá học tập thể hiện nay cơ hội pha trộn Cu theo đòi cách thức thuỷ luyện là:

Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất X được sử dụng thực hiện dung dịch tách nhức bao tử. Công thức của X là

A. NH4Cl.

B. NaHCO3.

C. NaCl.

D. Na2SO4.

Câu 2:

Ion sắt kẽm kim loại nào là tại đây với tính lão hóa mạnh nhất?

A. Mg2+.

B. Zn2+.

C. Al3+.

D. Fe3+.

Câu 3:

Giả sử mang đến 7,28 gam bột Fe vô 150 ml hỗn hợp AgNO3 2M. Sau Khi phản xạ kết thúc đẩy, lọc bỏ chất rắn, cô cạn dung dịch nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 25,88 gam.

Xem thêm: phương trình có nghiệm kép

B. 24,2 gam.

C. 18 gam. 

D. 31,46 gam.

Câu 4:

Ngâm lá kẽm vô hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol CuSO4. Sau Khi phản xạ kết thúc đẩy, lượng lá kẽm

A. tăng 0,1 gam.

B. tăng 0,01 gam.

C. tách 0,1 gam.

D. bất biến.

Câu 5:

Quặng nào là tại đây được sử dụng thực hiện nguyên vật liệu tạo ra nhôm?

A. Boxit.

B. Đolomit.

C. Apatit.

D. Manhetit.

Câu 6:

Khi dẫn kể từ từ khí CO2 cho tới dư vô hỗn hợp Ca(OH)2 thấy có

A. lớp bọt do khí tạo ra và kết tủa White.

B. lớp bọt do khí tạo ra cất cánh đi ra.

C. kết tủa White xuất hiện nay.

Xem thêm: xét học bạ đại học luật hà nội 2023

D. kết tủa White, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần.