phương pháp khoanh vùng cho biết

Câu hỏi:

06/06/2022 19,284

Bạn đang xem: phương pháp khoanh vùng cho biết

A. cơ cấu tổ chức của đối tượng người dùng riêng biệt lẻ.

B. con số của đối tượng người dùng riêng biệt lẻ.

C. diện tích S phân bổ của đối tượng người dùng riêng biệt lẻ.

Đáp án chủ yếu xác

D. tính thông dụng của đối tượng người dùng riêng biệt lẻ.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Đáp án chính là: C

- Phương pháp Khu Vực thể hiện nay những đối tượng người dùng phân bổ theo đuổi vùng tuy nhiên không đồng đều từng bên trên bờ cõi tuy nhiên chỉ mất ở từng vùng chắc chắn. Mỗi vùng phân bổ được xác lập tự nền màu sắc, đường nét chải hoặc kí hiệu đặc thù mang lại đối tượng người dùng biểu thị.

- Ví dụ: sự phân bổ những loại rừng, những group khu đất, những vùng thường xuyên canh cây cối, đồng cỏ, vùng phân bổ những dân tộc bản địa không giống nhau,…

-> Để phân biệt vùng phân bổ của một dân tộc bản địa này ê đan xen với những dân tộc bản địa không giống, thông thường sử dụng cách thức Khu Vực.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây ko chính với ý nghĩa sâu sắc của cách thức kí hiệu?

A. Thể hiện nay được vận tốc di chyển đối tượng người dùng.

B. Biểu hiện nay động lực cải tiến và phát triển đối tượng người dùng.

C. Xác ấn định được địa điểm của đối tượng người dùng.

D. Thể hiện nay được quy tế bào của đối tượng người dùng.

Câu 2:

Đối tượng này tại đây được biểu thị tự cách thức kí hiệu?

A. Hải cảng.

B. Dòng đại dương.

C. Luồng di dân.

D. Hướng dông tố.

Xem thêm: tính diện tích tứ giác

Câu 3:

Các trung tâm công nghiệp thông thường được biểu thị tự phương pháp

A. chấm điểm.

B. đàng vận động.

C. bạn dạng thiết bị - biểu thiết bị.

D. kí hiệu.

Câu 4:

Phương pháp bạn dạng thiết bị - biểu thiết bị thể hiện nay độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng lạ địa lí

A. được phân bổ ở cácvùng không giống nhau.

B. bên trên một đơn vị chức năng bờ cõi hành chủ yếu.

C. được bố trí trật tự theo đuổi thời hạn.

D. vô một khoảng tầm thời hạn chắc chắn.

Câu 5:

Để thể hiện nay địa điểm tâm bão phía trên Biển Đông, thông thường sử dụng phương pháp

A. bạn dạng thiết bị - biểu thiết bị.

B. chấm điểm.

C. đàng vận động.

D. kí hiệu.

Câu 6:

Các tuyến giao thông vận tải đường thủy thông thường được biểu thị tự phương pháp

A. đàng vận động.

B. chấm điểm.

C. kí hiệu.

D. bạn dạng thiết bị - biểu thiết bị.

Xem thêm: số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là