PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON LỚP 10

     

Câu 1: Nung m gam bột sắt trong ôxi chiếm được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà tan hết tất cả hổn hợp X bởi HNO3 dư, nhận được 0,56 lít khí NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Quý hiếm m gam là:

A. 2,62. B. 2,32 . C. 2,22. D. 2,52.

Bạn đang xem: Phương pháp bảo toàn electron lớp 10

*

Câu 2: Hoà tan trọn vẹn 12 gam các thành phần hỗn hợp Fe với Cu ( tỉ trọng mol 1:1) bởi HNO3 thu được V lít tất cả hổn hợp khí X có NO và NO2 (đktc) và dung dịch Y ( chỉ đựng 2 muối với axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bởi 19. Quý hiếm V lít là:

A. 2,24 B. 3,36. C. 4,48. D. 5.60.

*

Câu 3: đến m gam Al tan trọn vẹn dung dịch HNO3 rét dư chiếm được 11,2 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí A gồm: N2, NO, N2O gồm tỉ lệ về số mol tương xứng là 2:1:2. Quý giá m gam là:

A. 35,1. B. 18,9. C. 27,9. D. 26,1.

Xem thêm: Mẫu Giáo Án Mầm Non 3 Tuổi, Trọn Bộ Giáo Án Mầm Non Lớp Mầm 3

Câu 4: Để m gam bột sắt quanh đó không khí 1 thời gian thu được 11,8 gam lếu láo hợp các chất rắn FeO,Fe2O3 , Fe, Fe3O4 . Hoà tan trọn vẹn hỗnhợp đó bởi dung dịch HNO3 loãng nhận được 2,24 lít khí NO tốt nhất (đktc). Quý giá m gam là:

A. 9,52 gam. B. 9,94 gam. C. 8,96 gam. D. 8,12 gam.

Câu 5: Hoà tan trọn vẹn 43,2 gam kim loại Cu vào hỗn hợp HNO3 loãng dư, tất cả khí NO thu được rước ôxi hoá thành NO2 rồi sục vào nước có dòng oxi để đưa hết thành dung dịch HNO3 . V lít khí O2 đktc gia nhập vào quá trình trên là:

A. 15,12 lít. B. 7,56 lít. C. 6,72 lít. D. 8,96 lít.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chỉnh Điều Khiển Máy Lạnh Lg Env,Ens,Enf,Enr,Enq,Enw

Bài tập tự áp dụng

Bài 1:Cho 3 kim loại Al, Fe, Cu vào 2 lít dung dịch HNO3 phản ứng trọn vẹn thu được 1,792 lít khí X (đktc) bao gồm N2 với NO2 tất cả tỉ khối khá so với He bởi 9,25. Nồng độ mol của HNO3 trong hỗn hợp đầu là:

A. 0,28 M B. 1,4 MC. 1,7 M D. 1,2 M

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 1,08 gam Al bằng dung dịch HNO3 dư, thành phầm ứng chiếm được 0,336 lít khí X (sản phẩm khử tuyệt nhất ở đktc). Côngthức phân tử của X là

A. NO B. N2O C. NO2 D.N2

Bài 3: Hòa tan trọn vẹn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3 , chiếm được V lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X (gồm NO và NO2 ) cùng dung dịch Y (chỉ cất hai muối cùng axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bởi 19. Cực hiếm của V là

A. 2,24 lít. B. 4,48 lít.C. 5,60 lít. D. 3,36 lít.

Bài 4: Nung 1,92 gam hỗn hợp X bao gồm Fe và S vào bình kín không tất cả không khí, sau một thời gian được chất rắn Y. Tổ hợp hết Y trong dung dịch HNO3 đặc, rét dư thu được dung dịch Z và V lít khí bay ra(đktc). Mang lại Z công dụng với dung dịch BaCl2 được 5,825 gam kết tủa. Quý hiếm của V là:

A. 3,136 lít. B. 4,704 lít.C. 1,568 lít. D. 1,344 lít

Bài 5: Hoà tan trọn vẹn hỗn vừa lòng 7,32 gam tất cả 5,4 gam Ag và còn sót lại là Cu cùng dung dịch HNO3 thu đựơc tất cả hổn hợp khí X có NO với NO2 có tỷ lệ số mol tương xứng là 2:3. Thể tích tất cả hổn hợp khí X nghỉ ngơi đktc là: