Phiếu Đánh Giá Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Theo Thông Tư 20

     

Hiện nay bạn đọc có thể bắt gặp một khái niệm khá mới, đó là Mẫu đánh giá chuẩn giáo viên. Vậy bạn đọc có thắc mắc Mẫu đánh giá chuẩn giáo viên là gì không? Về vấn đề này, ACC xin tư vấn cho bạn đọc về Mẫu đánh giá chuẩn giáo viên theo thông tư 20 thông qua bài viết sau đây:

*

Mẫu đánh giá chuẩn giáo viên theo thông tư 20


1. Mẫu đánh giá chuẩn giáo viên là gì?

Mẫu đánh giá chuẩn giáo viên được lập ra giúp giáo viên tự đánh giá phẩm chất, năng lực của bản thân; đánh giá bản thân trong xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đồng thời Mẫu đánh giá chuẩn giáo viên sẽ là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên trong các hệ thống cơ sở giáo dục.

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo thông tư 20

2. Mẫu đánh giá chuẩn giáo viên theo thông tư 20


SỞ GD&ĐT …………………

TRƯỜNG THPT ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Năm học…………………..

Họ và tên giáo viên: ……………………… Giáo viên Hạng: III

Chuyên môn được đào tạo: Sư phạm Toán. Trình độ: Đại học

Tổ (nhóm) chuyên môn: KHTN. Chức vụ: Giáo viên

Những nhiệm vụ chính được giao trong năm học: Giảng dạy môn ………………….

Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, đối chiếu các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học với các tiêu chí, bản thân tự đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

Tiêu chuẩnTiêu chíMức độ đánh giá
ĐKT
Tiêu chuẩn 1:

Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáox
Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáox
Tiêu chuẩn 2:

Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thânx
Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinhx
Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinhx
Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinhx
Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinhx
Tiêu chuẩn 3:

Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trườngx
Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trườngx
Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đườngx
Tiêu chuẩn 4:

Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quanx
Tiêu chí 12.

Xem thêm: Áo Phông Lacoste Nam Fake 1, Cách Để Nhận Biết Áo Thun Cá Sấu Lacoste Giả

 Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh
x
Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinhx
Tiêu chuẩn 5:

Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộcx
Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dụcx
(Kèm theo phiếu này là phụ lục các minh chứng)

1. Nhận xét (ghi rõ):

– Điểm mạnh: Kế hoạch cá nhân hằng năm về bồi dưỡng thường xuyên thể hiện được việc vận dụng sáng tạo, phù hợp với các hình thức, phương pháp lựa chọn lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng; có sử dụng CNTT trong dạy học (thường xuyên đăng ký giờ dạy ứng dụng CNTT đem lại hiệu quả cao).

– Những vấn đề cần cải thiện, tự bồi dưỡng: năng lực Ngoại ngữ và Tin học.

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

– Mục tiêu: Nâng cao năng lực Ngoại ngữ và Tin học.

– Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện): Bồi dưỡng năng lực Ngoại ngữ và Tin học.

– Thời gian: tháng ……..năm …….

– Điều kiện thực hiện: Được BGH bố trí nghỉ vào thứ 7 hàng tuần.

Tự xếp loại kết quả đánh giá: Khá

…… ngày … tháng …….năm …….

Người tự đánh giá

3. Câu hỏi thường gặp

1. Thông tư 20 quy định về nội dung gì?

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Mục đích ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên là gì?

Việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên làm căn cứ để giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.Việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên làm căn cứ để cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành Giáo dục.Việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên làm căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; lựa chọn, sử dụng đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.Việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông là gì?

Theo quy định tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có thể được hiểu là hệ thống phẩm chất, năng lực mà giáo viên cần đạt được để thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Việc tìm hiểu về Mẫu đánh giá chuẩn giáo viên sẽ giúp ích cho bạn đọc nắm thêm kiến thức về vấn đề này, đồng thời những vấn đề khác xoay quanh nó cũng đã được chúng tôi trình bày như trên.

Xem thêm: Bà Bầu Có Được Uống Bột Sắn Dây Không ? Læ°U Ý Khi Sá»­ DụNg BộT SắN

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của ACC về Mẫu đánh giá chuẩn giáo viên theo thông tư 20 gửi đến quý bạn đọc để tham khảo. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc cần giải đáp, quý bạn đọc vui lòng truy cập trang web: https: all4kids.edu.vn để được trao đổi, hướng dẫn cụ thể.