phát triển giáo dục là sự nghiệp của

Câu hỏi:

23/08/2019 42,187

A. Nhà nước và của toàn dân.

Bạn đang xem: phát triển giáo dục là sự nghiệp của

Đáp án chủ yếu xác

C. Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra.

D. Nhà nước, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra.

Đáp án: A

Lời giải: Phát triển dạy dỗ là việc nghiệp của Nhà nước và của toàn dân.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đảng và Nhà VN coi dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện là

A. nguyên tố ra quyết định nhằm trở nên tân tiến quốc gia.

B. yếu tố cần thiết nhập quyết sách của Nhà nước.

C. quyết sách xã hội cơ phiên bản.

D. quốc sách số 1.

Câu 2:

Đa dạng hóa những mô hình ngôi trường lớp và những kiểu dáng dạy dỗ là nội dung cơ phiên bản của phương phía nào là bên dưới đây?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang lại dạy dỗ.

C. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

D. Thực hiện tại công bình xã hội nhập dạy dỗ.

Câu 3:

Một trong mỗi phương phía cơ phiên bản của quyết sách dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện ở VN là

A. nâng lên dân trí, đào tạo và huấn luyện lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài.

Xem thêm: we are all slowly destroying the earth

B. nâng lên unique, hiệu suất cao dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện.

C. nâng lên nắm rõ và nấc trải nghiệm văn hóa truyền thống.

D. nâng lên hiệu suất cao của sinh hoạt khoa học tập và technology.

Câu 4:

Thực hiện tại công bình xã hội nhập dạy dỗ nhằm

A. đáp ứng quyền học hành trong cả đời của công dân

B. tạo ra từng ĐK nhằm người túng đem thời cơ được học hành.

C. tạo ra môi trường thiên nhiên mang lại công dân nâng lên trí tuệ.

D. thỏa mãn nhu cầu yêu cầu học hành của công dân.

Câu 5:

Nhà nước kêu gọi từng nguồn lực có sẵn nhằm trở nên tân tiến dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện là tiến hành nội dung của phương phía nào?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang lại dạy dỗ.

C. Thực hiện tại công bình xã hội nhập dạy dỗ.

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

Câu 6:

Phương phía nào là sau đây của quyết sách dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện đem ý nghĩa sâu sắc nhân bản thâm thúy của sự việc nghiệp dạy dỗ nước ta?

A. Nâng cao unique, hiệu suất cao dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang lại dạy dỗ.

C. Thực hiện tại công bình xã hội nhập dạy dỗ.

Xem thêm: thực dân pháp lấy cớ gì để tấn công bắc kì lần thứ hai

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.