phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc

Phát biểu nào là tại đây là sai khi nói tới khả năng chiếu sáng đơn sắc?

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc

A. Chiết suất của một môi trường xung quanh nhập trong cả so với khả năng chiếu sáng đỏ lòe to hơn tách suất của môi trường xung quanh ê so với khả năng chiếu sáng tím.

B. Trong và một môi trường xung quanh truyền, véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng tím nhỏ rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng đỏ lòe.

C. Trong chân ko, những khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau truyền rằng với nằm trong véc tơ vận tốc tức thời.

D.

Ánh sáng sủa đơn sắc là khả năng chiếu sáng không biến thành nghiền sắc Khi trải qua lăng kính.

Đáp án A

1.png

Sách cỗ đề minh hoạ ôn ganh đua trung học phổ thông 2024 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa Moonbook 200.000đ 109.000đ
Sở đề minh họa môn Vật lý 2024, sách ôn ganh đua trung học phổ thông vương quốc, luyện đề ganh đua ĐH lý lớp 12 Moonbook 200.000đ 159.000đ
Sách Tổng ôn cơ vật lý lớp 12 ôn ganh đua thpt vương quốc bạn dạng tiên tiến nhất moonbook 200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách cỗ đề minh hoạ ôn ganh đua trung học phổ thông 2024 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa Moonbook 200.000đ 109.000đ
Sở đề minh họa 2024 môn Tiếng Anh cô Trang Anh, Sách ID luyện đề ganh đua trắc nghiệm thpt vương quốc moonbook 200.000đ 159.000đ
Tiếng anh cho tất cả những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: tính chất của phong trào cần vương là

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook

200.000đ 179.000đ

XEM THÊM SÁCH ID