phát biểu nào sau đây là không đúng

Câu hỏi:

29/04/2020 235,893

A. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật không giống gọi là lực.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây là không đúng

B. Nếu chỉ mất nhị lực ứng dụng nhập và một vật nhưng mà vật vẫn đứng yên ổn thì nhị lực này là nhị lực thăng bằng.

C. Hai lực thăng bằng là nhị lực mạnh như nhau, đem nằm trong phương tuy nhiên trái hướng.

D. Nếu chỉ mất nhị lực ứng dụng nhập và một vật thì nhị lực này là nhị lực thăng bằng.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

D – sai vì như thế nếu như chỉ mất 2 lực ứng dụng vào trong 1 vật nhưng mà ko thỏa mãn nhu cầu 1 trong các 3 ĐK sau thì ko thể trình bày bọn chúng là 2 lực cân nặng bằng:

- nhị lực có tính rộng lớn vì như thế nhau

- nhị lực nằm trong phương

- nhị lực ngược chiều

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai lực này tại đây gọi là nhị lực cân nặng bằng?

A. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau ứng dụng lên nhị vật không giống nhau.

B. Hai lực nằm trong phương, trái hướng, mạnh như nhau ứng dụng lên nhị vật không giống nhau.

C. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau ứng dụng lên và một vật.

D. Hai lực đem phương bên trên và một đường thẳng liền mạch, trái hướng, mạnh như nhau ứng dụng lên và một vật.

Câu 2:

Hoạt động này tiếp sau đây ko nên dùng cho tới lực?

A. Đọc một trang sách

B. Xách một xô nước

C. Nâng một tấm gỗ

D. Đẩy một cái xe

Câu 3:

Gió ứng dụng nhập buồm một lực có

Xem thêm: đất thổ nhưỡng là lớp vật chất

A. phương tuy nhiên song với mạn thuyền, nằm trong chiều với chiều vận động của thuyền.

B. phương tuy nhiên song với mạn thuyền, trái hướng với chiều vận động của thuyền.

C. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên trên xuống.

D. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên dưới lên.

Câu 4:

Chọn kể từ tương thích điền nhập vị trí trống: Khi một lực sĩ chính thức ném một trái khoáy tạ, lực sĩ vẫn ứng dụng nhập trái khoáy tạ một......

A. lực nâng 

B. lực kéo

C. lực uốn

D. lực đẩy

Câu 5:

Cặp lực này ko thăng bằng trong số cặp lực sau?

A. Lực của mặt mũi nước và lực bú của Trái Đất ứng dụng nhập thuyền nhằm thuyền đứng yên ổn bên trên mặt mũi nước.

B. Lực của nhị em bé nhỏ kéo nhị đầu sợi thừng Lúc sợi thừng đứng yên ổn.

C. Lực nhưng mà lốc xoáy ứng dụng nhập vật và lực nhưng mà vật ứng dụng nhập lốc xoáy.

D. Lực nâng của sàn và lực bú của Trái Đất ứng dụng nhập bàn

Câu 6:

Sợi thừng kéo teo của nhị các bạn không thay đổi địa điểm vì

A. lực kéo của người sử dụng 1 ứng dụng nhập thừng thăng bằng với lực của thừng ứng dụng nhập tay các bạn 1.

B. lực kéo của người sử dụng 2 ứng dụng nhập sợi thừng thăng bằng với lực kéo của người sử dụng 1 ứng dụng nhập sợi thừng.

C. lực kéo của người sử dụng 2 ứng dụng nhập sợi thừng thăng bằng với lực thừng ứng dụng nhập tay các bạn 1.

Xem thêm: đường trung trực của tam giác

D. lực kéo của người sử dụng 1 ứng dụng nhập thừng thăng bằng với lực của thừng ứng dụng nhập tay các bạn 2.