phát biểu nào sau đây là đúng

Câu hỏi:

24/03/2021 296,267

A.  Tương tác thân thiết nhì dòng sản phẩm năng lượng điện là tương tác điện

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây là đúng

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang đến kể từ ngôi trường về mặt mày tạo ra thuộc tính lực

Đáp án chủ yếu xác

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên lặng tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua chuyện từng điểm nhập kể từ ngôi trường rất có thể vẽ nhiều lối mức độ từ

A – sai vì như thế : Tương tác thân thiết nhì dòng sản phẩm năng lượng điện là tương tác từ

B – đúng

C – sai vì như thế : Xung xung quanh năng lượng điện đứng yên lặng chỉ tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường nhưng mà ko tồn bên trên kể từ trường

D – sai vì: Đi qua chuyện từng điểm nhập kể từ ngôi trường có duy nhất một lối mức độ kể từ.

Đáp án nên cần chọn là: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đặc thù mang đến kể từ ngôi trường bên trên một điểm, người tao vẽ bên trên tê liệt một véctơ:

A.  Cường chừng năng lượng điện trường E

B.   Cảm ứng từ B

C.   Lực điện F

D.  Lực từ F

Câu 2:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm này nhập kể từ ngôi trường tao cũng rất có thể vẽ được một lối mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ tự nam châm từ trực tiếp tạo nên xung xung quanh nó là những lối thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm đem chạm màn hình kể từ rộng lớn, lối mức độ thưa ở nới đem chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các lối mức độ kể từ của nam châm từ trực tiếp là những lối cong kín

Câu 3:

Tương tác này tại đây ko nên là tương tác từ?

Xem thêm: công nghệ 12 bài 9

A.  Tương tác thân thiết nam châm từ với nam giới châm

B.   Tương tác thân thiết nam châm từ với dòng sản phẩm điện

C.   Tương tác thân thiết dòng sản phẩm năng lượng điện với dòng sản phẩm điện

D.  Tương tác thân thiết dòng sản phẩm năng lượng điện với năng lượng điện đứng yên

Câu 4:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

A.  Tương tác thân thiết nhì dòng sản phẩm năng lượng điện là tương tác từ

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang đến kể từ thông về mặt mày tạo ra thuộc tính từ

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên lặng tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua chuyện từng điểm nhập kể từ ngôi trường có duy nhất một lối mức độ từ

Câu 5:

Phát biểu này tại đây đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm này nhập kể từ ngôi trường tao cũng rất có thể vẽ được không ít lối mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ tự nam châm từ trực tiếp tạo nên xung xung quanh nó là những lối thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm đem chạm màn hình kể từ rộng lớn, lối mức độ thưa ở điểm đem chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các lối mức độ kể từ của kể từ ngôi trường đều là những lối cong kín

Câu 6:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

Người tao nhìn thấy kể từ vĩnh cửu bên trên xung xung quanh thừng dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện vì:

A.  Có lực thuộc tính lên một dòng sản phẩm năng lượng điện không giống đặt điều tuy vậy song cạnh nó

B.   Có lực thuộc tính lên một kim nam châm từ đặt điều tuy vậy song cạnh nó

C.   Có lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện vận động dọc từ nó

Xem thêm: the better the weather is

D.  Có lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện đứng yên lặng đặt điều sát bên nó