phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp

Đây là câu vấn đáp và được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng đắn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vị những Chuyên Viên, nhà giáo số 1 của công ty chúng tôi.

icon

D. Góp phần bảo đảm an toàn môi trường

(Vì việc cải tiến và phát triển cây lâu năm ko tác động, hiệu quả tới việc bảo đảm an toàn môi trường)

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: kinh tế nhật bản có tốc độ phát triển nhanh chóng trong khoảng thời gian nào

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star