phát biểu nào sau đây không đúng với tình hình trồng rừng trên thế giới

Câu hỏi:

07/06/2022 11,586

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với tình hình trồng rừng trên thế giới

A. Trồng rừng nhằm khởi tạo khoáng sản rừng.

B. Chất lượng rừng trồng cao hơn nữa ngẫu nhiên.

Đáp án chủ yếu xác

C. Diện tích trồng rừng càng ngày càng không ngừng mở rộng.

D. Trồng rừng góp thêm phần đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên.

Đáp án đích là: B

Trồng rừng ý nghĩa cần thiết không chỉ là nhằm khởi tạo mối cung cấp khoáng sản rừng mà còn phải góp thêm phần đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên. Diện tích rừng trồng bên trên toàn toàn cầu càng ngày càng được không ngừng mở rộng. Các vương quốc với diện tích S rừng trồng lớn số 1 bên cạnh đó cũng có thể có sản lượng mộc khai quật lớn số 1 là Trung Quốc, nén Độ, Liên bang Nga, Hoa Kì,...

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vùng nông nghiệp không tồn tại ý nghĩa sâu sắc này sau đây?

A. Làm cho tới phân bổ nông nghiệp phù hợp.

B. Tạo vùng trình độ hóa nông nghiệp.

C. Trung tâm nhằm tạo hình vùng công nghiệp.

D. Sản xuất phù phù hợp với ĐK sinh thái xanh.

Câu 2:

Các nước với sản lượng khai quật thuỷ sản tiên phong hàng đầu toàn cầu là

A. Trung Quốc, Hoa Kì, Nhật Bản, LB Nga.

B. Hoa Kì, Ca-na-đa, Nước Hàn, Cam-pu-chia.

C. Hoa Kì, Ca-na-đa, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a.

D. Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Pê-ru, Hoa Kì.

Câu 3:

Quan niệm của tổ chức triển khai bờ cõi nông nghiệp không tồn tại điểm sáng này sau đây?

A. Chuyên môn hóa, triệu tập hóa, phối hợp hóa.

Xem thêm: việc cải tạo nâng cấp hệ thống cảng biển ở nước ta nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây

B. Tạo rời khỏi nền móng nhằm dùng phù hợp những nguồn lực có sẵn.

C. Đảm bảo năng suất làm việc xã hội tối đa.

D. Hệ thống link không khí của những ngành.

Câu 4:

Loài gia súc được nuôi phổ cập nhằm lấy thịt và lấy sữa bên trên toàn cầu là

A. trườn.

B. heo.

C. dê.

D. trâu.

Câu 5:

Đối tượng của ngành lâm nghiệp là

A. nhập vai trò ra quyết định vô tạo ra lâm nghiệp.

B. những khung hình sinh sống, với chu kì phát triển lâu năm và đủng đỉnh.

C. phân bổ không khí to lớn và đa phần ở vùng núi.

D. tổ chức bên trên quy tế bào rộng lớn, hoạt động và sinh hoạt ở ngoài thiên nhiên.

Câu 6:

Hoạt động này tại đây thành lập và hoạt động nhanh nhất vô lịch sử dân tộc cải cách và phát triển của xã hội người?

A. Công nghiệp.

B. Thương mại.

C. Nông nghiệp.

D. Thủ công nghiệp.