phát biểu nào sau đây không đúng với khí hậu việt nam

Câu 1: Phát biểu nào là tại đây ko đích với nhiệt độ Việt Nam?

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với khí hậu việt nam

A. Khí hậu với sự phân hoá đa dạng chủng loại.

B. Khí hậu mang ý nghĩa hóa học nhiệt đới gió mùa.

C. Mùa ướp đông kéo dãn dài 2 - 3 mon.

`text {D. Chịu tác dụng thâm thúy của dông mùa}`

`→` `text {Con người bị lũ, động khu đất, sóng thần tiêu hủy vụ mùa của cải}`

`→` `text {Lũ, động khu đất, sóng thần là vạn vật thiên nhiên tạo nên ra}`

`text {Mk cũng ko Chắn chắn lắm}`

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: the music was gentle. we listened to it last night

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

1 vote

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với