phát biểu nào sau đây không đúng với giao thông vận tải

 5.D 6.A 7.A 8.D 9.C 10.D11.A 12.B 13.B 14.B 

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với giao thông vận tải

1. Phát biểu nào là tại đây ko đích với giao thông vận tải vận tải?

A. Là ngành phát triển vật hóa học, đưa đến thành phầm sản phẩm & hàng hóa.

B. Đảm bảo ông tơ tương tác không khí, đáp ứng quả đât.

C. Phục vụ ông tơ gặp mặt kinh tế tài chính - xã hội Một trong những vùng.

D. Có tầm quan trọng rộng lớn nhập phân công sức động theo đuổi bờ cõi.

2. Vai trò của giao thông vận tải vận tải đường bộ so với phát triển ko nên là

A. đáp ứng vật tư, vẹn toàn, nhiên liệu mang đến phát triển.

B. vận fake, fake thành phầm cho tới thị ngôi trường hấp phụ.

C. hùn những sinh hoạt sinh hoạt người dân thuận tiện.

D. Giúp cho những quy trình phát triển ra mắt thông thường.

3. Vai trò của giao thông vận tải vận tải đường bộ so với cuộc sống dân chúng là

A. tạo nên những ông tơ tương tác kinh tế tài chính, xã hội Một trong những địa hạt.

B. đáp ứng yêu cầu di chuyển của dân chúng nhập và ngoài nước.

C. tạo thành ông tơ gặp mặt kinh tế tài chính Một trong những nước bên trên toàn cầu.

D. góp thêm phần xúc tiến sinh hoạt kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống ở vùng xa cách.

4. Chất lượng thành phầm của giao thông vận tải vận tải đường bộ ko nên được đo bằng

A. vận tốc vận chuyển.

B. sự tiện nghi hoặc mang đến khách hàng.

C. sự vận chuyển người.

D. an toàn và đáng tin cậy mang đến sản phẩm & hàng hóa.

5. Đại lượng nào là tại đây ko dùng để làm nhận xét lượng công ty của sinh hoạt vận tải? A. Khối lượng vận fake.

B. Khối lượng luân fake.

C. Cự li vận fake khoảng.

D. Sự an toàn và đáng tin cậy mang đến quý khách.

6. Nhân tố nào là tại đây với tác động ra quyết định tiên phong hàng đầu tới sự cách tân và phát triển và phân bổ giao thông vận tải vận tải?

A. Điều khiếu nại ngẫu nhiên.

B. Các ngành phát triển.

C. Phân phụ vương dân sinh sống.

D. Phát triển khu đô thị.

7. Tại những vùng phí mạc, mô hình di chuyển nào là tại đây ko được thuận tiện?

A. Lạc đà.

B. Ô tô địa hình.

C. Máy cất cánh.

D. Tàu hỏa.

8. Tại vùng băng giá bán sát Bắc Cực, mô hình di chuyển nào là tại đây ko được thuận tiện?

Xem thêm: the music was gentle. we listened to it last night

A. Xe quệt.

B. Trực thăng.

C. Tàu phá huỷ băng.

D. Ô tô.

9. Mạng lưới sông ngòi dày quánh thuận tiện mang đến ngành giao thông vận tải lối

A. xe hơi.

B. Fe.

C. sông.

D. biển cả.

10. Các ngành kinh tế tài chính ko nên là người sử dụng của giao thông vận tải vận tải đường bộ về

A. lượng vận tải đường bộ.

B. thời hạn gửi gắm nhận.

C. vận tốc vận fake.

D. phương thiện vận tải đường bộ.

11. Đối với giao thông vận tải vận tải đường bộ, những ngành kinh tế tài chính một vừa hai phải

A. đòi hỏi về lượng vận tải đường bộ, một vừa hai phải thiết kế lối sá.

B. đòi hỏi về vận tốc vận fake, một vừa hai phải thiết kế cầu và cống.

C. là người sử dụng về cự li, một vừa hai phải chuẩn bị những loại phương tiện đi lại.

D. là người sử dụng một vừa hai phải chuẩn bị hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm vận tải đường bộ.

12. Sự phân bổ những chùm khu đô thị với tác động thâm thúy cho tới vận tải đường bộ quý khách vì thế lối

A. Fe.

B. xe hơi.

C. sông.

D. biển cả.

13. Sự cách tân và phát triển những trung tâm công nghiệp rộng lớn ko nên là lí tự hầu hết thực hiện tăng

A. cự li vận fake.

B. vận tốc vận fake.

C. lượng vận fake.

D. lượng luân fake.

14. Sự triệu tập hóa bờ cõi phát triển công nghiệp ko nên là lí tự chủ yếu nhằm

A. tăng yêu cầu vận fake vật liệu.

B. tăng yêu cầu vận fake người dân.

C. thực hiện không ngừng mở rộng vùng cung ứng nhiên liệu.

D. thực hiện không ngừng mở rộng vùng hấp phụ những thành phầm.

#Bé là Nhật#

Xem thêm: sự hình thành cơ cấu nông lâm thủy sản ở bắc trung bộ không nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây