phát biểu nào sau đây không đúng với định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai

Phát biểu này tại đây ko chính với triết lý cải tiến và phát triển nông nghiệp vô tương lai?

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai

A. Phát triển thời gian nhanh hơn thế nữa nền nông nghiệp tự túc, tự động cung cấp.

B. Phát triển nông nghiệp technology cao, phần mềm khoa học tập.

C. Phát triển nền nông nghiệp xanh rờn (nền nông nghiệp hữu cơ).

D. Phát triển nền nông nghiệp thích nghi với chuyển đổi nhiệt độ.

` +` Chọn A 

$\text{ Phát biểu cải tiến và phát triển thời gian nhanh hơn thế nữa nền nông nghiệp tự túc , tự động cung cấp là chính }$

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: giao thông đường biển nước ta ngày càng phát triển chủ yếu là do

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star