phát biểu nào sau đây không đúng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay

Câu hỏi:

03/08/2019 79,272

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay

A. Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa, tân tiến hóa

B. Ngành nông nghiệp đang sẵn có tỉ trọng thấp nhất vô cơ cấu

C. Kinh tế Nhà nước vào vai trò loại yếu đuối vô nền kinh tế

Đáp án chủ yếu xác

D. Kinh tế với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế cướp tỉ trọng nhỏ nhất

Hướng dẫn: SGK/83-84, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa hầu hết của việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính VN là

A. tăng mạnh hội nhập vô nền tài chính của khu vực vực

B. cổ động đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế

C. khai quật hiệu suất cao mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên

D. dùng hợp lý và phải chăng mối cung cấp làm việc đầy đủ vô nước

Câu 2:

Phát biểu này tại đây trúng về vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu cương vực tài chính của VN hiện nay nay?

A. Hình trở nên những vùng động lực cách tân và phát triển kinh tế

B. phần lớn mô hình cty mới mẻ thành lập và vạc triển

C. Lĩnh vực tài chính then chốt tự Nhà nước cai quản lí

D. Tỉ trọng chống công nghiệp và xây cất tăng

Câu 3:

Cơ cấu cương vực tài chính đang được vận động và di chuyển theo đòi hướng:

A. tạo hình những ngành tài chính trọng điểm

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với

B. tạo hình những chống triệu tập cao về nông nghiệp

C. tăng nhanh quy trình công nghiệp hóa, tân tiến hóa khu đất nước

D. tạo hình những vùng tài chính động lực

Câu 4:

Phát biểu này tại đây trúng với Xu thế vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính VN hiện nay nay?

A. Tốc chừng vận động và di chuyển ra mắt còn chậm

B. Nhà nước cai quản lí những ngành then chốt

C. Đáp ứng không thiếu thốn sự cách tân và phát triển khu đất nước

D. Còn ko theo phía công nghiệp hóa

Câu 5:

Biểu hiện nay của việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính VN là

A. những vùng phát triển thường xuyên canh được banh rộng

B. cách tân và phát triển nhiều khu vực công nghiệp luyện trung

C. những vùng tài chính trọng tâm được hình thành

D. tăng tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng

Câu 6:

Phát biểu này tại đây trúng với vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính ở VN hiện nay nay?

A. Đang vận động và di chuyển theo phía công nghiệp hóa, tân tiến hóa

B. Tốc chừng vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành vô GDP ra mắt rất rất nhanh

C. Tỉ trọng của chống nông - lâm - ngư nghiệp tăng qua quýt những năm

D. Đáp ứng được trọn vẹn đòi hỏi cách tân và phát triển tổ quốc hiện nay nay

Xem thêm: bờ biển việt nam dài bao nhiêu

TÀI LIỆU VIP VIETJACK