phát biểu nào sau đây đúng với cơ cấu lãnh thổ

Câu hỏi:

13/07/2022 3,210

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng với cơ cấu lãnh thổ

A. Cơ cấu cương vực là việc phân hoá về ĐK ngẫu nhiên theo dõi cương vực.

B. Cơ cấu cương vực là thành phầm của quy trình phân công tích động theo dõi cương vực.

Đáp án chủ yếu xác

C. Cơ cấu cương vực là kỹ năng lôi cuốn vốn liếng góp vốn đầu tư theo dõi cương vực.

D. Cơ cấu cương vực là việc phân bổ dân ở theo dõi cương vực.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho bảng số liệu:

Vẽ biểu thiết bị thể hiện nay cơ cấu tổ chức GDP phân theo dõi ngành kinh tế tài chính của nước ta và Nhật Bản, năm 2020. Rút đi ra đánh giá.

Câu 2:

Khoanh tròn trĩnh vần âm ứng với ý đích thị.

Cơ cấu kinh tế tài chính bao gồm phụ vương phần tử cơ phiên bản ăn ý trở nên, cơ là

A. Cơ cấu phần tử, cơ cấu tổ chức ngành, cơ cấu tổ chức bộ phận.

B. Cơ cấu ngành, cơ cấu tổ chức bộ phận, cơ cấu tổ chức cương vực.

C. cơ cấu tổ chức ngành, cơ cấu tổ chức bộ phận, cơ cấu tổ chức vùng.

D. Cơ cấu phần tử, cơ cấu tổ chức vùng, cơ cấu tổ chức bộ phận.

Câu 3:

Cơ cấu bộ phận kinh tế tài chính được tạo hình dựa trên

Xem thêm: để đưa ra màn hình giá trị của biến a kiểu nguyên và biển b kiểu thức ta dùng lệnh

A. giao hội toàn bộ những ngành tạo hình nền kinh tế tài chính.

B. quy trình phân công tích động theo dõi cương vực.

C. chuyên môn phân công tích động xã hội.

D. hạ tầng cơ chế chiếm hữu về tư liệu tạo ra.

Câu 4:

GDP là

A. tổng thành phầm nội địa.

B. tổng thành phầm quốc dân.

C. tổng thu nhập vương quốc.

D. tổng thu nhập quốc dân.

Câu 5:

Em hãy hoàn mỹ vấn đề đối chiếu thân mật GDP và GNI vô bảng sau đây.

Tiêu chí

GDP

GNI

Khái niệm

   

Ý nghĩa

   

Câu 6:

Em hãy nối những ý ở cột A phù phù hợp với những ý ở cột B.