phát biểu nào sau đây đúng với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta hiện nay

Câu hỏi:

03/08/2019 35,282

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta hiện nay

A. Đang vận động và di chuyển theo phía công nghiệp hóa, tân tiến hóa

Đáp án chủ yếu xác

B. Tốc phỏng vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành nhập GDP ra mắt đặc biệt nhanh

C. Tỉ trọng của điểm nông - lâm - ngư nghiệp tăng qua loa những năm

D. Đáp ứng được trọn vẹn đòi hỏi cải tiến và phát triển non sông hiện tại nay

Hướng dẫn: SGK/82-83, địa lí 12 cơ phiên bản.

Chọn: A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa hầu hết của việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính VN là

A. đẩy mạnh hội nhập nhập nền tài chính của khu vực vực

B. đôn đốc đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế

C. khai quật hiệu suất cao mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên

D. dùng phải chăng mối cung cấp làm việc đầy đủ nhập nước

Câu 2:

Phát biểu này tại đây ko chính với tổ chức cơ cấu tài chính nước ta?

A. Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa, tân tiến hóa

B. Ngành nông nghiệp đang xuất hiện tỉ trọng thấp nhất nhập cơ cấu

C. Kinh tế Nhà nước vào vai trò loại yếu đuối nhập nền kinh tế

D. Kinh tế đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế lắc tỉ trọng nhỏ nhất

Câu 3:

Phát biểu này tại đây chính về vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính của VN hiện tại nay?

A. Hình trở thành những vùng động lực cải tiến và phát triển kinh tế

Xem thêm: nước chăm pa

B. hầu hết mô hình công ty mới nhất thành lập và trị triển

C. Lĩnh vực tài chính then chốt bởi Nhà nước quản ngại lí

D. Tỉ trọng tâm công nghiệp và thiết kế tăng

Câu 4:

Cơ cấu bờ cõi tài chính đang được vận động và di chuyển theo dõi hướng:

A. tạo hình những ngành tài chính trọng điểm

B. tạo hình những điểm triệu tập cao về nông nghiệp

C. tăng nhanh quy trình công nghiệp hóa, tân tiến hóa khu đất nước

D. tạo hình những vùng tài chính động lực

Câu 5:

Phát biểu này tại đây chính với Xu thế vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính VN hiện tại nay?

A. Tốc phỏng vận động và di chuyển ra mắt còn chậm

B. Nhà nước quản ngại lí những ngành then chốt

C. Đáp ứng tương đối đầy đủ sự cải tiến và phát triển khu đất nước

D. Còn ko theo phía công nghiệp hóa

Câu 6:

Biểu hiện tại của việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính VN là

A. những vùng phát triển chuyên nghiệp canh được há rộng

B. cải tiến và phát triển nhiều khu vực công nghiệp tập luyện trung

C. những vùng tài chính trọng tâm được hình thành

D. tăng tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng