phát biểu nào sau đây đúng hệ quản trị cơ sở dữ liệu là

YOMEDIA

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng hệ quản trị cơ sở dữ liệu là

 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào là về hệ QTCSDL mối liên hệ là đúng?

  • A. Phần mượt Microsoft Access
  • B. Phần mượt dùng làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL quan liêu hệ
  • C. Phần mượt dùng làm thi công những CSDL quan liêu hệ
  • D. Phần mượt nhằm giải những câu hỏi cai quản lí với chứa chấp những mối liên hệ Một trong những dữ liệt

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là gì?
 • Trước khi tạo ra kiểu căn vặn nhằm giải quyết và xử lý những câu hỏi nhiều bảng, thì tớ cần tiến hành thao tác nào?
 • Mô hình phổ cập nhằm thi công CSDL mối liên hệ là gì?
 • Trong quy trình tạo ra cấu tạo của một bảng, việc nào là tại đây ko nhất thiết cần thực hiện?
 • Thao tác khai báo cấu tạo bảng bao hàm những gì?
 • Thuật ngữ quan liêu hệ” người sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng người dùng nào là sau đây?
 • Mẫu căn vặn thông thường được dùng nhằm thực hiện gì?
 • Mô hình tài liệu mối liên hệ được E. F. Codd lời khuyên vô năm nào?
 • Khi tạo ra lập CSDL mối liên hệ tớ tiến hành thứu tự những bước nào?
 • Trong quy mô mối liên hệ, về mặt mũi cấu tạo thì tài liệu được thể hiện nay ở đâu?
 • Chỉnh sửa tài liệu là gì?
 • Để tạo ra một report, cần thiết vấn đáp những thắc mắc nào?
 • Để thao tác làm việc với report, lựa chọn đối tượng người dùng nào là vô bảng đối tượng?
 • Đối tượng nào là sau đây ko thể update dữ liệu?
 • Để hiển thị một số trong những phiên bản ghi nào là cơ vô hạ tầng tài liệu, đo đếm tài liệu, tớ người sử dụng gì?
 • Truy vấn tài liệu Tức là gì?
 • Thao tác nào là sau đây ko cần là thao tác update dữ liệu?
 • Để tạo ra thời gian nhanh một report, thông thường chọn lựa cách nào là trong số cơ hội bên dưới đây?
 • Xoá phiên bản ghi là gì?
 • Sau khi tạo ra cấu tạo mang lại bảng thì tớ cần thực hiện gì?
 • Các định nghĩa dùng làm tế bào mô tả những nguyên tố nào là tại đây sẽ tạo nên trở thành quy mô tài liệu quan liêu hệ?
 • Nếu những câu hỏi nhưng mà thắc mắc chỉ tương quan cho tới một bảng, tớ hoàn toàn có thể thực hiện gì?
 • Các cơ chế thao tác làm việc với kiểu căn vặn là gì?
 • Kết trái khoáy tiến hành kiểu căn vặn cũng nhập vai trò như gì?
 • Khi cần in ấn tài liệu theo đuổi một kiểu mang lại trước, cần dùng đối tượng người dùng nào là sau đây?
 • Thao tác nào là tại đây ko nằm trong tạo ra lập CSDL quan liêu hệ?
 • Việc thứ nhất sẽ tạo lập một CSDL mối liên hệ là gì?
 • Khi mong muốn sửa thay đổi kiến thiết report, tớ lựa chọn report rồi nháy nút: nào là sau đây?
 • Bảng HOCSINH bao gồm với những ngôi trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP, mong muốn hiển thi đua vấn đề điểm tối đa của từng lớp nhằm dùng lâu nhiều năm, vô Access tớ dùng đối tượng người dùng nào là trong số đối tượng người dùng sau?
 • Phát biểu nào là về hệ cai quản trị hạ tầng tài liệu mối liên hệ là đúng?
 • Thuật ngữ bộ” người sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng người dùng nào?
 • Nếu những câu hỏi phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tớ sủ dụng mệnh lệnh nào?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: vùng có tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm lớn nhất là