phản ứng nào sau đây không xảy ra

Câu hỏi:

18/06/2019 93,612

B. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Bạn đang xem: phản ứng nào sau đây không xảy ra

C. CaCl2 + MgCO3 → CaCO3 + MgCl2

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Phản ứng ko xẩy ra là:

CaCl2 + MgCO3 → CaCO3 + MgCl2

Vì MgCO3 là hóa học kết tủa → Không đem tài năng trao thay đổi ion với hỗn hợp CaCl2

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho viên Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng quan tiền sát được là:

A. Bọt khí.

B. Bọt khí và kết tủa màu xanh xao.

C. Kết tủa màu đỏ.

D. Bọt khí và kết tủa màu đỏ.

Câu 2:

Nhỏ từ từ mang đến đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy đi ra là:

A. Có kết tủa keo dán giấy trắng, sau đó kết tủa tan.

B. Chỉ có kết tủa keo dán giấy trắng.

C. Có kết tủa keo dán giấy trắng và khí cất cánh lên.

D. Không có kết tủa, có khí cất cánh lên.

Câu 3:

Cho dần dần đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2, hiện tượng quan tiền sát được là:

A. Có kết tủa trắng keo dán giấy xuất hiện, kết tủa ko tan.

Xem thêm: bài văn tả đồ vật

B. Không có hiện tượng.

C. Có kết tủa trắng keo dán giấy xuất hiện, sau đó kết tủa tan một phần.

D. Có kết tủa trắng keo dán giấy xuất hiện, sau đó kết tủa tan hết.

Câu 4:

Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp

A. điện phân dung dịch NaCl, ko có màng ngăn điện cực.

B. điện phân dung dịch NaNO3, ko có màng ngăn điện cực.

C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực.

D. điện phân NaCl nóng chảy.

Câu 5:

Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh ma thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Mg.

B. Be, Mg, Ca.

C. Li, Na, Ca.

D. Li, Na, K.

Câu 6:

Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 cho đến dư, sau đó lại đun nóng dung dịch sản phẩm thu được. Vậy hiện tượng quan tiền sát được là:

A. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tăng dần đến cực đại.

B. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần, khi đun nón dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện.

C. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần dung dịch có màu xanh xao, khi đun nóng dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện và có khí cất cánh đi ra.

Xem thêm: các công thức vật lý 10

D. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần dung dịch trở nên nhập suốt, khi đun nóng dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện và có khí cất cánh đi ra.