phản ứng đặc trưng của anken là

hint-header

Cập nhật ngày: 02-06-2022

Bạn đang xem: phản ứng đặc trưng của anken là


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đỗ Mai Linh


Tính Hóa chất đặc thù của anken là dễ dàng tham ô gia

Chủ đề liên quan

Số link song C=C vô phân tử buta-1,3-đien là

Trong những hóa học tại đây, hóa học không thuộc tính với hỗn hợp AgNO3 vô NH3

Cho Al4C3 vô H2O, nhận được khí X. Công thức phân tử của X là

Công thức phân tử của benzen là

Benzen thuộc tính với Br2 (Fe, t0) theo đuổi tỉ lệ thành phần mol 1:1, nhận được hóa học cơ học X. Tên gọi của X là

Gần phía trên, có tương đối nhiều tình huống tử vong tự tu cần rượu fake được pha trộn kể từ hễ công nghiệp. Một trong mỗi thích hợp hóa học ô nhiễm và độc hại vô hễ công nghiệp đó là metanol (CH3OH). Metanol nằm trong mặt hàng đồng đẳng của

Ancol etylic thuộc tính với Na, nhận được hiđro và hóa học X. Công thức của hóa học X là

Sản phẩm chủ yếu Lúc tách nước kể từ 2-metylbutan-2-ol là

Phenol đặc biệt độc. Khi thừng vô tay, nó hoàn toàn có thể tạo ra rộp domain authority, bởi vậy Lúc dùng phenol cần rất là cẩn trọng. Công thức phân tử của phenol là

Cho 0,5 ml hỗn hợp hóa học X vô ống thử, tiếp sau đó nhỏ tiếp từng giọt nước brom, bên cạnh đó nhấp lên xuống nhẹ nhàng ống thử, thấy với kết tủa Trắng xuất hiện nay. Chất X là

Trong những hóa học sau, hóa học thuộc tính với hỗn hợp HNO3 tạo ra axit picric là

Trong những hóa học tại đây hóa học với nhập cuộc phản xạ tráng bạc là

Trong những hóa học tại đây, hóa học với mang tên gọi axit axetic là

Axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở với công thức phân tử công cộng là

Cho thích hợp hóa học 2,3-đimetylbutan thuộc tính với clo (ánh sáng) theo đuổi tỉ lệ thành phần mol 1:1 thì con số dẫn xuất monoclo tối nhiều nhận được là

Cho hiđrocacbon X mang tên gọi 2,2-đimetylbutan. Công thức phân tử của X là

Xem thêm: nhạc trữ tình hải ngoại chọn lọc 100 bài

Cho 3,9 gam C2H2 phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, nhận được m gam kết tủa vàng. Giá trị của m là (Biết nguyên vẹn tử khối của: C = 12, H = 1, Ag = 108)

Phát biểu này tại đây đúng?

A

Tại ĐK thông thường, những hiđrocacbon thơm nức đều là hóa học lỏng.

B

Công thức phân tử của stiren là C8H8.

C

Benzen với phản xạ với hỗn hợp KMnO4 Lúc đun rét.

D

Công thức phân tử công cộng của mặt hàng đồng đẳng benzen là CnH2n-2 (n ).

Phát biểu này tại đây sai?

A

Tính Hóa chất đặc thù của ankan là dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế.

B

Trùng thích hợp butađien ở ĐK tương thích nhận được cao su đặc buna.

C

Các ank-1-in đều nhập cuộc phản xạ với AgNO3 trong hỗn hợp NH3.

Xem thêm: số bé nhất có 5 chữ số

D

Propen nằm trong loại hiđrocacbon no.

Trong những hóa học tại đây, hóa học với nhiệt độ chừng sôi tối đa là