phân số thập phân là gì

1. Khái niệm phân số thập phân

Quảng cáo

Bạn đang xem: phân số thập phân là gì

Khái niệm: Các phân số với kiểu số là \(10\,;\,\,\,100\,;\,\,\,1000\,;\,\,\,...\) được gọi là những phân số thập phân.

Ví dụ: những phân số  \(\dfrac{3}{{10}};\,\dfrac{{99}}{{100}};\,\dfrac{{123}}{{1000}}\) là những phân số thập phân.

Chú ý: với một trong những phân số hoàn toàn có thể viết lách trở thành phân số thập phân.

2. Một số dạng bài bác tập

Dạng 1 : Đọc – viết lách phân số thập phân

Cách hiểu – viết lách phân số thập phân tương tự động giống như những phân số thường thì.

Khi hiểu phân số tớ hiểu tử số trước rồi hiểu “phần”, tiếp sau đó hiểu cho tới kiểu số.

Khi viết lách số thập phân, tử số là số bất ngờ viết lách bên trên gạch ốp ngang, kiểu số là số bất ngờ không giống \(0\) viết lách bên dưới gạch ốp ngang.

Ví dụ:

- Phân số  \(\dfrac{7}{{10}}\) được hiểu là bảy phần mươi.

- Phân số “hai mươi tía phần một trăm” được viết lách là \(\dfrac{{23}}{{100}}\).

Dạng 2: So sánh nhì phân số thập phân

Cách đối chiếu nhì phân số thập phân tương tự động như cơ hội đối chiếu nhì phân số thường thì.

Ví dụ: Điền vệt phù hợp vô khu vực chấm:    \(\dfrac{3}{{10}} \cdot  \cdot  \cdot \dfrac{7}{{10}}\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{{72}}{{100}} \cdot  \cdot  \cdot \dfrac{{53}}{{100}}\).

Xem thêm: diện tích toàn phần hình nón

Cách giải:

So sánh nhì phân số \(\dfrac{3}{{10}}\) và  \(\dfrac{7}{{10}}\) tớ thấy đều sở hữu kiểu số là \(10\) và \(3 < 7\) nên  \(\dfrac{3}{{10}} < \dfrac{7}{{10}}\,;\)

So sánh nhì phân số \(\dfrac{{72}}{{100}}\) và  \(\dfrac{{53}}{{100}}\) tớ thấy đều sở hữu kiểu số là \(100\) và \(72 > 53\) nên  \(\dfrac{{72}}{{100}} > \dfrac{{53}}{{100}}.\)

Vậy: \(\dfrac{3}{{10}} < \dfrac{7}{{10}}\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \dfrac{{72}}{{100}} > \dfrac{{53}}{{100}} .\)

Dạng 3: Chuyển thay đổi một trong những phân số ko nên là phân số thập phân trở thành phân số thập phân

Phương pháp giải:

- Tìm một trong những sao mang đến số cơ nhân với kiểu số thì được \(10\,;\,\,\,100\,;\,\,\,1000\,;\,\,\,...\)

- Nhân cả tử số và kiểu số với nằm trong số cơ sẽ được phân số thập phân.

Hoặc :

- Tìm một trong những sao mang đến kiểu số phân chia mang đến một trong những thì được \(10\,;\,\,\,100\,;\,\,\,1000\,;\,\,\,...\)

- Chia cả tử số và kiểu số với nằm trong số cơ sẽ được phân số thập phân.

Ví dụ : Chuyển những phân số sau trở thành phân số thập phân:\(\dfrac{1}{2};\,\,\dfrac{4}{5}  ;\,\,\dfrac{{84}}{{200}}\)

Cách giải:

Xem thêm: công thức tính chu vi đường tròn

Ta thấy $2 \times 5 = 10;\,\,\,5 \times 2 = 10;\,\,\,200:2 = 100;\,\,84:2 = 42$ .

Vậy tớ hoàn toàn có thể gửi những phân số tiếp tục mang đến trở thành phân số thập phân như sau:

$\begin{array}{ccccc}\dfrac{1}{2} = \dfrac{{1 \times 5}}{{2 \times 5}} = \dfrac{5}{{10}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{4}{5} & \, = \dfrac{{4 \times 2}}{{5 \times 2}} = \dfrac{8}{{10}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{{84}}{{200}} = \dfrac{{84:2}}{{200:2}} = \dfrac{{42}}{{100}}\\\,\end{array}$