phần mềm nào sau đây không phải là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu hỏi:

28/06/2023 6,908

Bạn đang xem: phần mềm nào sau đây không phải là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

D. Microsoft Excel

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Lời giải:

Đáp án D.

Microsoft Excel ko nên là hệ cai quản trị hạ tầng tài liệu mối quan hệ.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu này là trúng. Sau Lúc tạo nên cấu hình cho tới bảng thì:

A. Có thể khắc ghi cấu hình và nhập tài liệu sau

B. Không thể sửa lại cấu trúc

C. Tạo kiểu chất vấn ngay

D. Phải nhập tài liệu ngay

Câu 2:

Trong bảng phân quyền, những quyền truy vấn tài liệu, bao gồm có:

A. Đọc dữ liệu

B. Xem, bổ sung cập nhật, sửa, xóa và ko truy vấn dữ liệu

C. Thêm dữ liệu

D. Xem, sửa, bổ sung cập nhật và xóa dữ liệu

Câu 3:

Cho số nhị phân 10001101, số thập phân tương tự là

A:141

Xem thêm: mở bài rừng xà nu

B: 217

C: 215

D:218

Câu 4:

Hai bảng nhập một CSDL mối quan hệ links cùng nhau thông qua:

A. Địa chỉ của những bảng

B. Thuộc tính khóa

C. Tên trường

D. Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết nên là khóa)

Câu 5:

Phần mềm diệt virus là:

A. Phần mềm hệ thống

B. Phần mềm công cụ

C. Phần mềm ứng dụng

D. Phần mềm tiện ích

Câu 6:

Để thu hẹp phạm vi thăm dò tìm tòi tớ sở hữu những cơ hội nào? (Chọn những phương án đúng)

Sử dụng những đối tượng người dùng HTML

Tìm thăm dò Sites truyền thông xã hội

Chọn loại tập luyện tin cẩn ví dụ

Sử dụng những trợ hùn thăm dò tìm tòi

Sử dụng toán tử Boolean

Xem thêm: đạo hàm của trị tuyệt đối

Sử dụng những thuật toán thăm dò tìm tòi

Trang thăm dò tìm tòi nâng cao