ở khu vực thành thị tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nông thôn vì

Câu căn vặn liên quan

 • Thành phần tài chính nào là ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Bạn đang xem: ở khu vực thành thị tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nông thôn vì

  Thành phần tài chính nào là ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của việt nam năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của việt nam năm 2005, rung rinh tỉ trọng kể từ cao xuống thấp thứu tự là:

 • Ý nào là ko trúng về vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính, ở n

  Ý nào là ko trúng về vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính, ở việt nam tiếp tục hình thành:

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo dõi nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo dõi nghĩa hẹp) của việt nam, ngành rung rinh tỉ trọng tối đa là :

 • Trong điểm tài chính công nghiệp- kiến tạo với xu hướng

  Trong điểm tài chính công nghiệp- kiến tạo với xu hướng

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của việt nam thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Xem thêm: vùng nào sau đây có trữ lượng than nâu lớn nhất cả nước

  Loại biểu vật thích hợp nhất nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • So với đòi hỏi cải cách và phát triển của tổ quốc nhập quy trình hiện

  So với đòi hỏi cải cách và phát triển của tổ quốc nhập quy trình lúc bấy giờ, vận tốc vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức ngành tài chính của việt nam biểu diễn ra

 • Đâu là sự việc vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của điểm I :

  Đâu là sự việc vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của điểm I :

 • Đây là 1 trong những tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là 1 trong những tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên ko trực thuộc vùng tài chính trung tâm Bắc Sở :

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của việt nam phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của việt nam phân theo dõi bộ phận tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận tấp tểnh trúng nhất là :

  Xem thêm: csdl quan hệ là gì