ở động cơ xăng nhiên liệu và không khí được đưa vào trong xilanh như thế nào

  1. Lớp 11

  2. Ở mô tơ xăng, nhiên liệu và bầu không khí được trả và vô xi lanh như vậy nào?

hint-header

Cập nhật ngày: 11-09-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Quang Huy


Ở mô tơ xăng, nhiên liệu và bầu không khí được trả và vô xi lanh như vậy nào?

A

Nhiên liệu và bầu không khí được hoà trộn phía bên ngoài xi lanh trước lúc lên đường vô xi lanh ở kì hấp thụ.

B

Nhiên liệu lên đường vô xi lanh ở kỳ hấp thụ và bầu không khí lên đường vô xi lanh ở kì nén.

C

Nhiên liệu và bầu không khí được hoà trộn phía bên trong xi lanh và tự động bốc cháy

D

Không Lúc lên đường vô xi lanh ở kỳ hấp thụ và nhiên liêu lên đường vô xi lanh ở cuối kì nén.

Chủ đề liên quan

Hệ thống tấn công lửa đem ở loại mô tơ nào?

A

Động cơ xăng.

B

Động cơ xăng 2 kỳ.

C

Động cơ xăng 4 kỳ.

D

Động cơ điêzen.

Nguyên lí thao tác của khối hệ thống nhiên liệu sử dụng Bộ độ trung khí là :

A

xăng được bơm kể từ thùng xăng qua loa bầu thanh lọc cho tới xilanh.

B

xăng được bơm qua loa bầu thanh lọc lên thùng xăng rồi cho tới chống phao.

C

xăng được bơm kể từ thùng xăng qua loa bầu thanh lọc trả lên chống phao.

D

xăng được bơm kể từ thùng xăng qua loa chống phao rồi cho tới bầu thanh lọc.

Chi tiết nào là ko nằm trong Ma-nhê-tô của khối hệ thống tấn công lửa năng lượng điện tử ko tiếp điểm:

A

Nam châm

B

Cuộn WN

C

Cuộn WĐK

D

Cuộn W1

Hệ thống tấn công lửa năng lượng điện tử ko tiếp điểm dùng mối cung cấp năng lượng điện nào?

A

Acquy

B

Máy trị điện

C

Bộ phân tách năng lượng điện

D

Động cơ điện

Các hãng xe tay ga lúc này dùng khối hệ thống nhiên liệu nào là ?

A

Xăng tự động chảy.

B

Phun xăng.

C

Dùng Bộ độ trung khí.

D

Phun xăng hoặc sử dụng Bộ độ trung khí.

Ở xe pháo máy sử dụng Bộ độ trung khí, không tồn tại phần tử nào?

A

Bơm xăng.

B

Bầu thanh lọc xăng

C

Bộ chế trung khí.

D

Bầu thanh lọc khí

Đầu chão nào là được dẫn nối cho tới bugi động cơ?

A

Đầu chão W1.

B

Đầu chão WĐK

C

Đầu chão WN.

D

Đầu chão W2.

Sơ đồ gia dụng khối khối hệ thống phun xăng bao gồm bao nhiêu khối ?

A

8 khối

B

4 khối

C

6 khối

D

10 khối

Đâu ko cần là cụ thể của khối hệ thống tấn công lửa?

A

Tụ năng lượng điện CT

B

Máy biến hóa áp tấn công lửa

C

Thanh kéo

D

Ma-nhê-tô

Trong khối hệ thống nhiên liệu sử dụng Bộ độ trung khí, xăng được kể từ chống phao được hít vô họng khuếch nghiền là do:

Xem thêm: cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm trong trường hợp này cảnh sát giao thông đã

A

Vận tốc khí bên trên họng khuếch nghiền to hơn bên trên chống phao

B

Áp suất bên trên họng khuếch nghiền nhỏ rộng lớn bên trên chống phao

C

Vận tốc khí bên trên họng khuếch nghiền nhỏ rộng lớn bên trên chống phao.

D

Áp suất bên trên họng khuếch nghiền to hơn bên trên chống phao

Sức năng lượng điện động xuất hiện nay ở cuộn chão W2 lúc nào ?

A

Tụ CT chính thức hấp thụ năng lượng điện.

B

Tụ CT chính thức phóng năng lượng điện.

C

Tụ CT vừa vặn hấp thụ tràn.

D

Rôto manheto tảo.

Bugi trị tia lửa năng lượng điện Lúc nào?

A

Cực G của ĐĐK được cấp cho năng lượng điện dương.

B

Tụ CT chính thức hấp thụ và rất rất G của ĐĐK được cấp cho năng lượng điện dương.

C

Tụ CT đang được hấp thụ tràn và rất rất G của ĐĐK được cấp cho năng lượng điện dương.

D

Tụ CT đang được hấp thụ năng lượng điện.

Nhiệm vụ của khối hệ thống hỗ trợ nhiên liệu và bầu không khí vô mô tơ xăng là:

A

Cung cấp cho trung khí tinh khiết vô xi lanh của mô tơ và thải khí cháy ra phía bên ngoài.

B

Cung cấp cho trung khí tinh khiết vô xi lanh của mô tơ theo như đúng đòi hỏi phụ chuyển vận và thải tinh khiết khí cháy ra phía bên ngoài.

C

Cung cấp cho trung khí tinh khiết vô xi lanh của mô tơ và thải bầu không khí ra phía bên ngoài.

D

Cung cấp cho bầu không khí tinh khiết vô xi lanh của mô tơ và thải khí cháy ra phía bên ngoài.

Trong khối hệ thống phun xăng, trung khí được tạo hình ở đâu?

A

Hòa khí được tạo hình ở vòi vĩnh phun.

B

Hòa khí được tạo hình ở Sở chế trung khí.

C

Hòa khí được tạo hình ở ống dẫn hấp thụ.

D

Hòa khí được tạo hình ở xi lanh.

Trong mô tơ xăng 4 kì thì kì nào là Bugi nhảy tia lửa năng lượng điện ?

A

Cuối kì nén.

B

Kì hấp thụ.

C

Kì cháy- dãn nỡ.

D

Kì nén.

Chọn phương án đích thị nhất:

A

Tỷ số nén của mô tơ diezen cần cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì thế mô tơ diezel ko cần thiết bugi nhảy tia lửa năng lượng điện.

B

Tỷ số nén của mô tơ diezen cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì thế mô tơ diezel có tính bền cao hơn nữa.

C

Tỷ số nén của mô tơ diezen cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì thế hiệu suất của mô tơ diezel cao hơn nữa hiệu suất của mô tơ xăng.

D

Tỷ số nén của mô tơ diezen cần cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì thế nhiên liệu ham muốn tự động cháy được cần đem áp suất và nhiệt độ phỏng cao.

Máy biến hóa áp tấn công lửa đem nhiệm vụ?

A

Hạ năng lượng điện áp nhằm rất có thể tấn công lửa qua loa bugi.

B

Tăng tần số của loại năng lượng điện nhằm rất có thể tấn công lửa qua loa bugi.

C

Hạ tần số của loại năng lượng điện nhằm rất có thể tấn công lửa qua loa bugi.

D

Tăng năng lượng điện áp nhằm rất có thể tấn công lửa qua loa bugi.

Ở mô tơ sử dụng Bộ độ trung khí, lượng hoà khí lên đường vô xilanh được kiểm soát và điều chỉnh bằng phương pháp tăng tách phỏng cởi của:

A

Van dông.

B

Van kim ở bầu phao.

C

Van ga.

D

Vòi phun.

Chi tiết cần thiết nhất của khối hệ thống nhiên liệu sử dụng Bộ độ hoà khí là:

A

Bộ chế hoà khí

B

Thùng xăng

C

Bầu thanh lọc khí.

D

Bơm xăng

Ở mô tơ xăng, nhiên liệu và bầu không khí được trả và vô xi lanh như vậy nào?

A

Nhiên liệu và bầu không khí được hoà trộn phía bên ngoài xi lanh trước lúc lên đường vô xi lanh ở kì hấp thụ.

B

Nhiên liệu lên đường vô xi lanh ở kỳ hấp thụ và bầu không khí lên đường vô xi lanh ở kì nén.

C

Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

Nhiên liệu và bầu không khí được hoà trộn phía bên trong xi lanh và tự động bốc cháy

D

Không Lúc lên đường vô xi lanh ở kỳ hấp thụ và nhiên liêu lên đường vô xi lanh ở cuối kì nén.