ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất lỏng

Câu hỏi:

03/03/2020 69,438

D. Benzen.

Bạn đang xem: ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất lỏng

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án D

Ở ĐK thông thường, những hiđrocacbon sở hữu số C từ là một → 4 thông thường là hóa học khí

Benzen (C6H6) là hiđrocacbon thơm sực (aren) là hóa học lỏng ở ĐK thường

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muối này tại đây bền với sức nóng, không xẩy ra sức nóng phân diệt trong cả ở hiện trạng rét chảy?

A. KNO3    

B. KClO3    

C. KMnO4  

D. K2CO3

Câu 2:

Dung dịch hóa học này sau vô H2O sở hữu pH < 7?

A. Lysin     

B. Etylamin 

C. Axit glutamic   

D. Đimetylamin

Câu 3:

Thành phần chủ yếu của loại quặng này tại đây không  chứa sắt?

A. Manhetit

B. Hematit   

Xem thêm: bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2

C. Apatit     

D. Xiđêrit

Câu 4:

Chất này tại đây nằm trong loại hóa học vô cơ?

A. NaCN    

B. CH3COONa     

C. C2H4       

D. CCl4

Câu 5:

Phản ứng này tại đây dùng làm pha trộn HNO3 vô chống thí nghiệm?

A. 4NO2+O2+2H2O4HNO3

B. 3NO2+2H2O2HNO3+NO

C. NaNO3+H2SO4tONaHSO4+HNO3

D.  2CuNO32+2H2Ođpdd2CuO+O2+ 4HNO3

Câu 6:

Trong số những hóa học sau, hóa học này sở hữu lực axit mạnh nhất?

A. CH3CH2CH2COOH  

B. HCOOH

C. CH3COOH

D. CH3CH2COOH

Xem thêm: tính chất hóa học của nước