nước ta xây dựng các khu công nghiệp tập trung chủ yếu nhằm mục đích

Câu hỏi:

12/03/2022 10,145

Bạn đang xem: nước ta xây dựng các khu công nghiệp tập trung chủ yếu nhằm mục đích

A. phát hành nhằm đáp ứng chi tiêu và sử dụng.              


B. thú vị vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.


Đáp án chủ yếu xác

C. tăng cường sự phân hóa cương vực công nghiệp.      

Trả lời:

verified Giải vì thế Vietjack

Đáp án: B

Đối với những nước đang được cải tiến và phát triển những quần thể công nghiệp triệu tập thông thường được kiến tạo nhằm mục đích mục tiêu thú vị vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế nhằm xử lý vốn liếng, nghệ thuật và technology.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các trung tâm công nghiệp chế đổi thay của VN triệu tập nhiều ở những vùng này sau đây?

Câu 2:

Các khoáng sản vạn vật thiên nhiên này tác động cho tới tổ chức triển khai cương vực công nghiệp ở nước ta?

Xem thêm: giải pháp nào sau đây là quan trọng nhất để nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp ở tây nguyên

Câu 3:

Đây là 1 trong những trong mỗi điểm không giống nhau đằm thắm quần thể công nghiệp và trung tâm công nghiệp ở VN.

Câu 4:

Hai yếu tố phía bên ngoài này tác động tối đa cho tới tổ chức triển khai cương vực công nghiệp ở nước ta?

Câu 5:

Hình thức tổ chức triển khai cương vực này tại đây ko được coi tương tự với cùng một quần thể công nghiệp?

Câu 6:

Theo quy hướng của Sở công nghiệp (2001), vùng công nghiệp 1 bao gồm

Câu 7:

Những trung tâm này tại đây được xếp nhập group với ý nghĩa trang phương (hoặc quy tế bào nhỏ)?

Câu 8:

Trung tâm công nghiệp tăng thêm ý nghĩa vương quốc ở VN lúc bấy giờ là :

Câu 9:

Biểu hiện tại này tiếp sau đây đã cho thấy Đồng vì thế sông Hồng là điểm với cường độ triệu tập công nghiệp tối đa cả nước?

Câu 10:

Một trong mỗi khí cụ hiệu quả nhập sự nghiệp công nghiệp hóa, tiến bộ hóa non sông là:

Câu 11:

Khu công nghiệp triệu tập ở VN Thành lập và hoạt động nhập thời kì

Xem thêm: để đưa ra màn hình giá trị của biến a kiểu nguyên và biển b kiểu thức ta dùng lệnh