nước ta có dạng địa hình chủ yếu nào sau đây

Câu hỏi:

09/08/2021 10,297

Bạn đang xem: nước ta có dạng địa hình chủ yếu nào sau đây

C. Đồi núi thấp 

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Phương pháp giải: Kiến thức bài xích 6 – Đất nước nhiều cồn núi

Giải chi tiết:

Nước tao sở hữu dạng địa hình đa số là cồn núi thấp. Đồi núi thấp cướp khoảng tầm 60% diện tích S bờ cõi VN.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Yếu tố chủ yếu thực hiện tạo hình những trung tâm mưa nhiều, mưa không nhiều ở VN là: 

A. phỏng vĩ 

B. địa hình 

C. phỏng lục địa

D. màng lưới sông ngòi

Câu 2:

Khoáng sản nào là tại đây có khá nhiều ở vùng thềm châu lục nước ta? 

A. Dầu khí 

B. Than đá 

C. Titan 

D. Bô-xít

Câu 3:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 13, hãy cho thấy thêm thương hiệu 4 cánh cung của vùng núi Đông Bắc theo dõi trật tự kể từ Đông lịch sự Tây? 

A. Sông Gâm, Ngân Sơn, Hoành Sơn, Trường Sơn Bắc 

B. Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều 

C. Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Gâm

D. Đông Triều, Trường Sơn Nam, Ngân Sơn, Bắc Sơn

Xem thêm: quan trung và nguyễn huệ là gì của nhau

Câu 4:

Cho biểu đồ:

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN CỦA NƯỚC TA

(Nguồn: Số liệu theo dõi niên giám đo đếm nước Việt Nam 2019, NXB Thống kê 2020)

Theo biểu trang bị, phán xét nào là tại đây đích thị về sự việc thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh VN qua loa những năm?

A. Tỉ lệ dân vùng quê và trở thành thị đều rời đi 

B. Tỉ lệ dân vùng quê nhỏ rộng lớn tỉ trọng dân trở thành thị 

C. Tỉ lệ dân vùng quê và trở thành thị đều tăng lên 

D. Tỉ lệ dân vùng quê to hơn tỉ trọng dân trở thành thị

Câu 5:

Cho bảng số liệu:

LƯU LƯỢNG NƯỚC TRUNG BÌNH THÁNG CỦA SÔNG HỒNG TẠI TRẠM HÀ NỘI

(Nguồn: Atlat Địa lí nước Việt Nam – NXB Giáo dục đào tạo Việt Nam)

Theo bảng số liệu, sông Hồng bên trên trạm Hà Thành sở hữu đỉnh lũ rớt vào mon nào là sau đây?

A. Tháng I. 

B. Tháng VIII. 

C. Tháng XII. 

D. Tháng III.

Câu 6:

Cho bảng số liệu:

TỈ TRỌNG PHÂN BỔ DÂN CƯ THEO CÁC CHÂU LỤC, NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2019 (Đơn vị: %)

(Nguồn: Niên giám đo đếm 2019, NXB Thống kê 2020)

Căn cứ vô bảng số liệu, phán xét nào là tại đây đích thị về tỉ trọng phân bổ dân ở theo dõi những lục địa, năm năm ngoái và 2019?

A. Á Lục rời, châu Phi tăng. 

B. Châu Âu rời, châu Phi rời. 

C. Á Lục tăng, lục địa không giống rời. 

D. Châu lục không giống rời, châu Á rời.