nước cứng tạm thời tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Nước cứng trong thời điểm tạm thời tính năng với hóa học này tại đây nhận được kết tủa?

  Bạn đang xem: nước cứng tạm thời tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa

  • A. NaNO3.                            
  • B. NaOH.                 
  • C. NaCl.                                
  • D. HCl.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ca(HCO3)2   +   2NaOH   →  CaCO3   +  Na2CO3  +  2H2O

  Dùng bazơ mạnh một vừa hai phải đầy đủ là 1 trong mỗi cơ hội rất có thể tôn tạo nước cứng tạm thời thời

Mã câu hỏi: 432059

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: lịch sử 12 bài 16

Môn học: Hóa học

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: ngắm trăng hồ chí minh

CÂU HỎI KHÁC

 • Kali (K) phản xạ với clo (Cl2) sinh rời khỏi thành phầm này sau đây?
 • Dung dịch hóa học này tại đây hòa tan đuợc kết tủa Al(OH)3?
 • Ở ĐK thông thường, hóa học này tại đây ở thể khí?
 • Cho thanh sắt kẽm kim loại Cu nhập hỗn hợp hóa học này tại đây tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ bào mòn năng lượng điện hóa học?
 • Nước cứng trong thời điểm tạm thời tính năng với hóa học này tại đây nhận được kết tủa?
 • Trong ĐK không tồn tại oxi, Fe phản xạ với lượng dư hỗn hợp này tại đây sinh rời khỏi muối hạt sắt(II)?
 • Trong phản xạ của sắt kẽm kim loại Ca với khí Cl2, một vẹn toàn tử Ca nhượng bộ từng nào electron?
 • Công thức của etyl fomat là
 • Điện phân hỗn hợp CuSO4, ở catot nhận được hóa học này sau đây?
 • Trùng phù hợp etilen tạo ra trở nên polime này sau đây?
 • Chất này sau đấy là muối hạt trung tính?
 • Công thức của quặng boxit là
 • Tác nhân đa số tạo ra mưa axit
 • Chất này trong những hóa học sau đấy là hóa học béo?
 • Kim loại này dẫn năng lượng điện tốt nhất có thể trong những sắt kẽm kim loại sau?
 • Công thức phân tử của glixerol
 • Chất này tại đây bậc hai?
 • Công thức chất hóa học của kaliđicromat là
 • Chất này tại đây tính năng với H2O (dư) tạo ra trở nên hỗn hợp kiềm?
 • Chất này tại đây tính năng với hỗn hợp Brom tạo ra kết tủa trắng?
 • Đốt cháy không còn một lượng sắt kẽm kim loại Mg nhập khí O2 dư nhận được thành phầm là 4,0 gam magie oxit
 • Phát biểu này sau đấy là đúng? A. Trùng phù hợp stiren nhận được poli(phenol-fomanđehit).
 • Phản ứng chất hóa học này sau đây sai? A. Cu + 2FeCl3(dung dịch) → CuCl2 + 2FeCl2.
 • Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75% nhận được m gam C2H5OH
 • Cho 2,0 gam láo lếu phù hợp X bao gồm metylamin, đimetylamin phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với 0,05 mol HCl
 • Tinh thể hóa học rắn X ko màu sắc, vị ngọt, dễ dàng tan nhập nước
 • Cho 6 gam một oxit sắt kẽm kim loại hóa trị II tính năng một vừa hai phải đầy đủ với HCl mang đến 14,25 gam muối hạt clorua
 • Khi thủy phân phenyl axetat nhập hỗn hợp NaOH dư, đun rét nhận được thành phầm hữu cơ
 • Cho sắt kẽm kim loại Fe theo thứ tự phản xạ với hỗn hợp những hóa học riêng không liên quan gì đến nhau sau: H2SO4 loãng, CuCl2, Fe(NO3)2, AgNO3, NaCl. Số tình huống sở hữu phản xạ chất hóa học xẩy ra là
 • Đốt cháy trọn vẹn m gam este X nhận được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O.
 • Cho những tuyên bố sau: (a). Tại ĐK thông thường, hóa học bự (C17H33COO)3C3H5 ở tình trạng lỏng.
 • Thực hiện tại những thực nghiệm sau: (a) Cho hỗn hợp Ba(HCO3)2 nhập hỗn hợp KHSO4.
 • Một kiểu mẫu nước thải của phòng máy tạo ra sở hữu pH = 4. Để thải ra bên ngoài môi trường
 • Cho 35,36 gam một triglixerit X tính năng với hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ, nhận được glixerol và 36,48 gam muối
 • Một đơn vị chức năng rượu cồn nhập hỗn hợp tu theo đòi phương pháp tính của tổ chức triển khai Y Tế Thế Giới bởi vì 10 gam ancol etylic vẹn toàn hóa học.
 • Hỗn phù hợp E bao gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2. Nung 23,84 gam E nhập môi trường xung quanh trơ
 • Cho những phù hợp hóa học cơ học no, mạch hở sau: X và Y (có nằm trong số mol) là nhị axit cacboxylic đơn chức, tiếp nối nhau nhập sản phẩm đồng đẳng, Z
 • Điện phân hỗn hợp X chứa chấp a mol CuSO4 và 0,2 mol KCl
 • Cho sơ đồ vật phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.
 • Cho nhị hóa học cơ học no, mạch hở E, F (đều sở hữu công thức phân tử C4H6O4) nhập cuộc phản xạ theo như đúng tỉ trọng mol như sơ đồ vật bên dưới đây:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA