nông dân yên thế đứng lên chống pháp vì

Câu hỏi:

22/08/2019 trăng tròn,639

Bạn đang xem: nông dân yên thế đứng lên chống pháp vì

A. hưởng ứng chiếu Cần vương vãi của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

B. chống lại quyết sách cướp tách bóc, bình tấp tểnh của thực dân Pháp, bảo đảm an toàn cuộc sống

Đáp án chủ yếu xác

C. phản ứng lại hành vi đầu mặt hàng thực dân Pháp của triều đình căn nhà Nguyễn

D. ngăn chặn quyết sách tách bóc lột và bình tấp tểnh của thực dân Pháp, giành song lập dân tộc

Đáp án: B

Giải thích: Mục…4 (phần II)….Trang…133...SGK Lịch sử 11 cơ bản

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau Khi vua Hàm Nghi bị tóm gọn, trào lưu Cần vương

A. trọn vẹn chấm dứt

B. chỉ sinh hoạt núm chừng

C. vẫn nối tiếp tuy nhiên thu hẹp địa phận ở Nam Trung Bộ

D. tiếp tục cách tân và phát triển, quy tụ dần dần trở nên những trung tâm lớn

Câu 2:

Nội dung này tiếp sau đây phản ánh ý nghĩa sâu sắc của trào lưu Cần vương?

A. Củng cố cơ chế phong loài kiến Việt Nam

B. Buộc thực dân Pháp nên trao trả độc lập

C. Thổi bùng lên ngọn lửa đáu giành giật cứu giúp nước nhập nhân dân

D. Tạo nền móng cho việc xuất hiện nay trào lưu dân tộc bản địa căn nhà nghĩa đầu thế kỉ XX

Câu 3:

Phong trào Cần vương vãi ra mắt sôi sục ở

A. Trung Kì và Nam Kì

B. Bắc Kì và Nam Kì

C. Bắc Kì và Trung Kì

Xem thêm: giải pháp nào sau đây là quan trọng nhất để nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp ở tây nguyên

D. Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì

Câu 4:

Nguyên nhân hầu hết dẫn tới sự thất bại của trào lưu Cần vương vãi là gì?

A. Triều đình căn nhà Nguyễn vẫn đầu mặt hàng thực dân Pháp

B. Các cuộc khởi nghĩa nhập phong trào ra mắt tách rộc rạc, lẻ tẻ

C. Thiếu lối lối chỉ đạo chính đắn và sự lãnh đạo thống nhất

D. Thực dân Pháp mạnh và vẫn gia tăng được nền cai trị ở Việt Nam

Câu 5:

Người hàng đầu phái căn nhà chiến căn nhà trương chống Pháp nhập triều đình Huế là

A. Phan Thanh Giản

B. Vua Hàm Nghi

C. Tôn Thất Thuyết

D. Nguyễn Văn Tường

Câu 6:

Nội dung hầu hết của chiếu Cần vương vãi là

A. kêu gọi quần bọn chúng quần chúng đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp

B. kêu gọi văn thân thuộc, sĩ phu và quần chúng cả nước đứng lên vì vua tuy nhiên kháng chiến

C. kêu gọi văn thân thuộc, sĩ phu nhập toàn nước tổ chức cải tân chủ yếu trị - xã hội

D. tố cáo tội ác của thực dân Pháp và lôi kéo quần chúng nối tiếp kháng chiến

Câu 7:

Lực lượng nhập cuộc phần đông nhất nhập khởi nghĩa Yên Thế là

A. công nhân

B. nông dân

C. các dân tộc bản địa miền núi

D. công dân và công nhân

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp