nội dung nào sau đây phản ánh đúng về văn hóa

Câu hỏi:

23/09/2022 22,136

Bạn đang xem: nội dung nào sau đây phản ánh đúng về văn hóa

A. Chỉ là những độ quý hiếm niềm tin nhưng mà loại người tạo ra rời khỏi.

B. Là toàn cỗ những độ quý hiếm bởi nhân loại tạo ra nhập lịch sử vẻ vang.

C. Là những độ quý hiếm vật hóa học và niềm tin nhưng mà nhân loại tạo ra rời khỏi.

Đáp án chủ yếu xác

D. Là toàn cỗ độ quý hiếm vật hóa học của nhân loại kể từ khi xuất hiện nay đến giờ.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án đích là: C

Văn hóa và văn minh đều là những độ quý hiếm vật hóa học và niềm tin nhưng mà nhân loại tạo ra rời khỏi, tuy nhiên văn hóa truyền thống và văn minh không giống nhau ở chỗ: văn hóa truyền thống là toàn cỗ những độ quý hiếm bởi nhân loại tạo ra kể từ khi loại người thành lập và hoạt động đến giờ, còn văn minh đơn thuần những độ quý hiếm nhưng mà loại người tạo ra nhập quy trình tiến độ cách tân và phát triển cao của xã hội (giai đoạn với căn nhà nước).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào là sau đó là một trong mỗi chi chuẩn chỉnh cơ phiên bản nhằm phát hiện văn minh?

Câu 2:

Những tôn giáo nào là tại đây với xuất xứ kể từ đè Độ?

Câu 3:

Chọn kể từ phù hợp điền nhập địa điểm chấm nhằm đầy đủ định nghĩa sau:

“…… là việc tiến thủ cỗ về vật hóa học và niềm tin của xã hội loại người; là hiện trạng cách tân và phát triển cao của nền văn hóa truyền thống, khi xã hội loại người vượt lên trên quan tiền chuyên môn của giai đoạn dã man”.

Xem thêm: sự hình thành cơ cấu nông lâm thủy sản ở bắc trung bộ không nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây

Câu 4:

Bốn trung tâm văn minh rộng lớn ở phương Đông giai đoạn cổ truyền là

Câu 5:

Hai nền văn minh rộng lớn ở phương Tây giai đoạn cổ truyền là

Câu 6:

Văn minh Văn Lang - Âu Lạc ở nước ta nằm trong giai đoạn nào là của lịch sử vẻ vang văn minh thế giới?

Câu 7:

Bốn phát minh sáng tạo rộng lớn về kinh nghiệm của những người Trung Hoa giai đoạn cổ - trung đại là

Câu 8:

Công trình phong cách xây dựng vượt trội nhất của Ai Cập cổ truyền là

Câu 9:

Văn minh đè Độ cổ - trung đại nối sát với những dòng sản phẩm sông nào?

Câu 10:

Hoạt động kinh tế tài chính chủ yếu của những người Ai Cập cổ truyền là

Câu 11:

Nhà nước Trung Hoa giai đoạn cổ - trung đại được tổ chức triển khai theo đòi thiết chế nào?

Câu 12:

Văn minh Trung Hoa giai đoạn cổ - trung đại nối sát với những dòng sông nào?

Câu 13:

Chữ viết lách của những người Ai Cập cổ truyền là

Câu 14:

Ai Cập cổ truyền được tạo hình bên trên lưu vực dòng sông nào?

Xem thêm: đảo nằm xa nhất về phía nam của nhật bản là