nội dung nào sau đây không thể hiện nét tiêu biểu về đời sống tinh thần của cư dân văn lang âu lạc

Với Giải SBT Lịch sử 10 Câu 6 trang 36 vô Bài 12: Văn minh Văn Lang - Âu Lạc Sách bài bác luyện Lịch sử lớp 10 Cánh Diều hoặc nhất, cụ thể sẽ hỗ trợ học viên đơn giản thực hiện bài bác luyện vô SBT Lịch sử 10.

Bạn đang xem: nội dung nào sau đây không thể hiện nét tiêu biểu về đời sống tinh thần của cư dân văn lang âu lạc

Nội dung nào là tại đây ko thể hiện nay đường nét tiêu biểu vượt trội về cuộc sống tinh ma thần

Câu 6 trang 36 SBT Lịch sử 10: Nội dung nào là tại đây ko thể hiện nay đường nét tiêu biểu vượt trội về cuộc sống ý thức của dân cư Văn Lang - Âu Lạc?

A. Có nghi tiết thờ thần Huỷ khử, thần Sáng tạo ra.

B. Hoạt động music, ca múa toạ lạc cần thiết vô cuộc sống.

C. Có tục thờ cúng tổ tiên, nhân vật, thủ lĩnh

D. Có tục ăn trầu, nhuộm răng, xăm bản thân.

Lời giải:

Đáp án đích thị là: A

Xem thêm thắt tiếng giải SBT Lịch sử lớp 10 Cánh Diều hoặc, cụ thể khác:

Câu 1 trang 35 SBT Lịch sử 10: Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc được tạo hình ở chống nào là sau đây?...

Câu 2 trang 35 SBT Lịch sử 10: Điều khiếu nại bất ngờ nào là tại đây ko nên là hạ tầng tạo hình nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc?...

Câu 3 trang 35 SBT Lịch sử 10: Trung tâm tài chính tác dụng đến việc tạo hình nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc là...

Câu 4 trang 36 SBT Lịch sử 10: Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc được tạo hình bên trên hạ tầng xã hội nào là sau đây?...

Xem thêm: chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945 kết thúc đã

Câu 5 trang 36 SBT Lịch sử 10: Đặc trưng về trú ngụ và dịch chuyển của dân cư vô nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc là...

Câu 6 trang 36 SBT Lịch sử 10: Nội dung nào là tại đây ko thể hiện nay đường nét tiêu biểu vượt trội về cuộc sống ý thức của dân cư Văn Lang - Âu Lạc?...

Câu 7 trang 36 SBT Lịch sử 10: Những biểu lộ vô tại đây đã cho thấy nước Âu Lạc đem bước cải cách và phát triển rộng lớn đối với nước Văn Lang?...

Câu 8 trang 36 SBT Lịch sử 10: Chọn kể từ mang đến sẵn tiếp sau đây đặt điều vô điểm chấm (...) trong khúc văn, thể hiện nay cuộc sống ý thức của dân cư vô nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc...:

Câu 9 trang 37 SBT Lịch sử 10: Quan sát hình 12, hãy: - Cho biết đó là hình hình ảnh của tiệc tùng, lễ hội nào?...

Câu 10 trang 37 SBT Lịch sử 10: Em hãy lí giải vì thế sao nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc còn được gọi là nền văn minh sông Hồng?....

Xem thêm thắt những bài bác giải SBT Lịch sử lớp 10 Cánh Diều hoặc, cụ thể khác:

Bài 11: Hành trình cải cách và phát triển và trở thành tựu của văn minh Khu vực Đông Nam Á thời gian cổ - trung đại

Bài 13: Văn minh Chăm -pa, văn minh Phù Nam

Bài 14: Trung tâm tạo hình và quy trình cải cách và phát triển của văn minh Đại Việt

Bài 15: Một số trở thành tựu của văn minh Đại Việt

Bài 16: Các dân tộc bản địa bên trên giang sơn Việt Nam

Xem thêm: đảo lớn nhất đông nam á