nhiệm vụ của cách mạng miền nam việt nam sau 1954 là

hint-header

Cập nhật ngày: 03-09-2022

Bạn đang xem: nhiệm vụ của cách mạng miền nam việt nam sau 1954 là


Chia sẻ bởi: Huỳnh Khánh Linh


Nhiệm vụ của Cách mạng miền Nam nước Việt Nam sau 1954 là

ngăn chặn sự phun đập phá và ném bom khốc liệt của tổ chức chính quyền Mĩ-Diệm

B

hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, Phục hồi và trở nên tân tiến tài chính.

C

kế tiếp cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân, tiến hành thống nhất nước căn nhà.

D

tổ chức đấu giành vũ trang nhằm vượt qua cuộc chiến tranh xâm lăng của Mỹ, Diệm.

Chủ đề liên quan

Ngày 16-05-1955 lực lượng nào là rút ngoài miền Bắc nước ta?

C

Quân Trung hoa dân quốc.

Điều khoản nào là nhập Hiệp toan Giơrievơ 1954 Khi quân Pháp rút ngoài VN, tiếp tục ko thực hiện?

A

Để lại quân team ở miền Nam.

B

Để lại cố vấn quân sự chiến lược đem áo dân sự.

C

Phá hoại những hạ tầng tài chính của tao.

D

Chưa tiến hành cuộc hội thương tổng tuyển chọn cử thống nhất nhì miền Nam - Bắc.

Sự khiếu nại nào là của quân và dân miền Nam nhập cuộc kháng chiến kháng Mĩ (1954-1975) lưu lại cách mệnh miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng lịch sự thế tấn công.

Kết trái khoáy lớn số 1 của trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là

A

đánh tan từng mảng rộng lớn máy bộ thống trị của địch ở Nam Sở, Trung Trung Sở, Tây Nguyên.

B

lực lượng vũ trang được tạo hình và trở nên tân tiến, lực lượng chủ yếu trị được tụ họp phần đông.

C

Uỷ ban dân chúng tự động quản ngại tịch thâu ruộng khu đất của bọn địa căn nhà phân tách mang lại nông dân nghèo đói.

D

mang tới sự thành lập của Mặt trận Dân tộc giải hòa miền Nam VN (20/12/1960).

Ý nghĩa cần thiết nhất của trào lưu “Đồng khởi” là gì?

A

Đưa dân chúng lên thực hiện căn nhà nhiều thôn, xã ở miền Nam.

B

Giáng một đòn áp lực nhập quyết sách thực dân mới nhất của Mĩ ở miền Nam.

C

Làm lung lắc hoàn toàn tổ chức chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

D

Cách mạng miền Nam trả kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng lịch sự thế tấn công.

Thắng lợi của trào lưu Đồng khởi (1959- 1960) ở miền Nam nước Việt Nam đã

A

thực hiện thất bại cuộc tấn công của quân Pháp lên Việt Bắc.

B

thực hiện lung lắc hoàn toàn cơ chế tay sai Ngô Đình Diệm.

C

buộc pháp cần trả lịch sự tấn công lâu nhiều năm ở Đông Dương.

D

lưu lại cuộc kháng chiến kháng Pháp thắng lợi trọn vẹn.

Trong kế hoạch Chiến giành đặc biệt quan trọng (1961 -1965) ở miền Nam nước Việt Nam, Mỹ đã

A

đưa ra plan Đờ Lát Đơ Tátxinhi.

B

tiến hành plan quân sự chiến lược Bôlae.

C

tiến hành plan quân sự chiến lược Rơve.

D

tăng nhanh viện trợ mang lại tổ chức chính quyền Sài Thành.

Mặt trận Dân tộc giải hòa miền Nam nước Việt Nam (20-12-1960) sở hữu tầm quan trọng nào là sau đây nhập cuộc kháng chiến kháng Mĩ?

A

Lãnh đạo dân chúng miền Nam đấu giành.

B

Đoàn kết toàn dân kháng đế quốc và tổ chức chính quyền tay sai.

C

Giữ gìn lực lượng cách mệnh sẵn sàng phản công.

D

Xây dựng lực lượng cách mệnh miền Nam.

Hội nghị chuyến loại 15 Ban chấp hành trung đảng (1-1959) tiếp tục nhằm lại bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề nào là mang lại Đảng nhập quy trình chỉ huy cách mệnh Việt Nam?

A

Sử dụng tuyến đường đấu giành nước ngoài giao phó giành tổ chức chính quyền.

B

Sử dụng đấm đá bạo lực cách mệnh giành tổ chức chính quyền về mình dân chúng.

C

Sử dụng tuyến đường đấu giành vũ trang giành tổ chức chính quyền.

D

Sử dụng tuyến đường đấu giành chủ yếu trị kết phù hợp với đấu giành vũ trang.

Chiến thắng nào là của quân dân miền Nam VN nhập đông đúc xuân 1964-1965 thêm phần vỡ nợ kế hoạch “chiến giành đặc biệt” của Mỹ?

C

Núi Thành ( Quảng Nam).

D

Vạn Tường (Quảng Ngãi).

Nhiệm vụ cơ bản nhất của cách mạng nước tao sau năm 1954 là

Xem thêm: đề thi anh thpt quốc gia 2022

A

xây dựng CNXH ở miền Bắc, hỗ trợ cách mạng miền Nam.

B

tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ dân chúng ở miền Nam chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn.

C

xây dựng CNXH ở miền Bắc, tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ dân chúng ở miền Nam, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

D

miền Bắc xây dựng CNXH, chi viện mang lại miền Nam; miền Nam tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ dân chúng, bảo vệ miền Bắc.

Để tấn công sập giai cấp của đế quốc Mỹ và tổ chức chính quyền Sài Thành, cách thức đấu giành đấm đá bạo lực cách mệnh chuyến thứ nhất Đảng Lao động VN đưa ra tại

A

Kỳ họp loại 4 Quốc hội khóa I từ thời điểm ngày trăng tròn đế 26-3-1955.

B

Hội nghị chuyến loại 21 BCH TW Đảng (7-1973).

C

Hội nghị chuyến loại 15 BCH TW Đảng (1-1959).

D

Đại hội đại biểu chuyến loại III của Đảng (9/1960).

Sau Hiệp toan Giơnevơ năm 1954, Mĩ nhanh gọn thiết lập tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam nhằm mục tiêu

A

tiến hành thủ đoạn phân tách hạn chế nước Việt Nam, trở thành miền Nam nước Việt Nam trở thành nằm trong địa loại mới nhất của Mĩ.

B

tiến hành thủ đoạn phân tách hạn chế nước Việt Nam, trở thành miền Nam nước Việt Nam trở thành một nước nằm trong địa nửa phong loài kiến.

C

tạo nên ĐK mang lại việc trở nên tân tiến miền Nam nước Việt Nam trở thành một nước Tư bạn dạng căn nhà nghĩa.

D

góp vốn đầu tư tài chính, trở thành miền Nam nước Việt Nam trở thành một trung tâm tài chính - chủ yếu trị của Khu vực Đông Nam Á.

Kế hoạch bình toan miền Nam trong tầm 18 mon nhập kế hoạch “Chiến giành đặc biệt” của Mĩ là

C

dồn tư thục “ấp chiến lược”.

D

“tìm diệt” và “bình định”.

Tháng 2/1961, những lực lượng vũ trang cách mệnh ở miền Nam thống nhất thành

A

Quân team vương quốc miền Nam.

B

Quân giải hòa miền Nam.

C

Quân team vương quốc nước Việt Nam.

D

Quân team dân chúng nước Việt Nam.

Nét nổi trội nhất của tình hình VN sau Hiệp toan Giơnevơ 1954 về Đông Dương là

A

Mĩ thay cho chân Pháp, trả tay sai lên bắt tổ chức chính quyền ở miền Nam.

B

miền Nam phát triển thành nằm trong địa loại mới nhất, địa thế căn cứ quân sự chiến lược của Mĩ.

C

miền Bắc được trọn vẹn giải hòa và tiến bộ lên chủ nghĩa xã hội.

D

non sông bị phân tách hạn chế với nhì cơ chế chủ yếu trị xã hội không giống nhau.

Điểm không giống nhau cơ bạn dạng đằm thắm Đại hội toàn nước chuyến loại III của Đảng (9-1960) với Đại hội chuyến loại II (2-1951) là gì?

A

 Bầu Ban chấp hành Trung ương mới nhất.

B

 Thông qua quýt report chủ yếu trị.

C

 Xây dựng hạ tầng vật hóa học mang lại Chủ nghĩa xã hội.

D

 Thông qua quýt trọng trách của cách mệnh nước Việt Nam.

Một nhập những biểu hiện của vai trò quyết định nhất của cách mạng miền Bắc đối với sự nghiệp chống Mĩ, cứu nước ở Việt Nam (1954-1975) là

A

hoàn thành việc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của căn nhà nghĩa xã hội nhập toàn nước.

B

làm nghĩa vụ hậu phương mang lại cách mạng toàn nước.

C

giành thắng lợi nhập trận quyết chiến chiến lược, kết thúc chiến giành.

D

trực tiếp đánh thắng các chiến lược chiến giành của Mĩ.

Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc nước Việt Nam sau 1954 là

A

trực tiếp đánh thắng các chiến lược chiến giành của Mĩ.

B

hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, Phục hồi và trở nên tân tiến tài chính.

C

kế tiếp cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân, tiến hành thống nhất nước căn nhà.

D

tổ chức đấu giành vũ trang nhằm vượt qua cuộc chiến tranh xâm lăng của Mỹ, Diệm.

Biện pháp được Mĩ và tổ chức chính quyền Sài Thành coi như “xương sống” và “quốc sách” nhập tiến hành kế hoạch “Chiến giành đặc biệt” (1961 – 1965) là

B

dồn tư thục “ấp chiến lược”.

C

Xem thêm: tả cảnh quê hương em

lập những “vành đai trắng” nhằm xịn tía lực lượng cách mạng.

D

phong toả biên thuỳ, vùng hải dương nhằm ngăn ngừa sự tăng viện của miền Bắc mang lại miền Nam.