nhận xét nào sau đây không đúng

Câu hỏi:

13/10/2019 50,210

A.Biên chừng xê dịch chống bức đạt cực to khi tần số của lực chống bức bởi vì tần số xê dịch riêng biệt của vật. 

Bạn đang xem: nhận xét nào sau đây không đúng

B.Dao động tắt dần dần càng nhanh chóng nếu như lực cản của môi trường thiên nhiên càng rộng lớn. 

C.Dao động chống bức sở hữu tần số bởi vì tần sốcủa lực chống bức 

D.Biên chừng của xê dịch chống bức ko dựa vào tần số của lực chống bức

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về xê dịch chống bức và xê dịch tắt dần

Cách giải:

Biên chừng của xê dịch chống bức tùy theo biên chừng của nước ngoài lực chống bức và chừng chênh chênh chếch tần số thân thuộc tần số của nước ngoài lực và tần số xê dịch riêng biệt.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật xê dịch chống bức bên dưới thuộc tính của nước ngoài lực F = F0cosπft ( với F0 và không đổi, t tính bởi vì s). Tần số xê dịch chống bức của vật là

A. f   

B. πf

C. 2πf 

D. 0,5f

Câu 2:

Con nhấp lên xuống xoắn ốc bao gồm vật nhỏ lượng 100g gắn kèm với một xoắn ốc nhẹ nhàng. Con nhấp lên xuống xê dịch điều tiết theo gót phương ngang với phương trình x = 10cos10πt (cm). Mốc thế năng ở địa điểm cân đối. Lấy π2 = 10. Cơ năng của con cái nhấp lên xuống bởi vì : 

A. 0,10 J. 

B. 0,50 J. 

C. 0,05 J. 

D. 1,00 J.

Câu 3:

Hai xê dịch điều tiết nằm trong phương sở hữu phương trình thứu tự là x1 =4cos(πt - π/6) centimet và x2 = 4cos(πt - π/2) centimet . Dao động tổ hợp của nhì xê dịch này còn có biên chừng là :

Xem thêm: phản ứng nào sau đây là phản ứng tỏa nhiệt

A.23 cm 

B.27 cm

C.7cm

D.43 cm

Câu 4:

Một vật xê dịch điều hoà theo gót phương trình x=3cos(πt+π2) cm, trộn xê dịch của chất điểm bên trên thời khắc t = 1s.

A.2π (rad). 

B. π (rad).

C.0,5π (rad). 

D.1,5π (rad).

Câu 5:

Phát biểu này sau đấy là sai khi nói đến biên chừng của xê dịch tổ hợp của nhì xê dịch điều hoà nằm trong phương nằm trong tần số ? 

A.Phụ nằm trong vô tần số của nhì xê dịch bộ phận. 

B.Phụ nằm trong vô chừng lệch sóng của nhì xê dịch bộ phận. 

C.Lớn nhất lúc nhì xê dịch bộ phận nằm trong pha 

D.Nhỏ nhất lúc nhì xê dịch bộ phận ngược pha

Câu 6:

Vật xê dịch điều tiết với phương trình x = 4cos(10πt + π/3) centimet. Vào khi t = 0,5s thì vật sở hữu li chừng và véc tơ vận tốc tức thời là 

A. x = -2cm; v = -10π3 cm/s 

B. x = 2cm; v = 20π3 cm/s 

C. x = 2cm; v = -20π3 cm/s 

Xem thêm: độ tụ của thấu kính

D. x = -2cm; v = 20π3 cm/s