nhận định nào sau đây là đúng về tiêu điểm chính của thấu kính

Câu hỏi:

30/05/2020 52,291

A. Tiêu điểm hình họa chủ yếu của thấu kính quy tụ ở trước kính

Bạn đang xem: nhận định nào sau đây là đúng về tiêu điểm chính của thấu kính

B. Tiêu điểm vật chủ yếu của thấu kính quy tụ ở sau thấu kính

C. Tiêu điểm hình họa chủ yếu của thấu kính phân kì ở trước thấu kính

Đáp án chủ yếu xác

D. Tiêu điểm vật chủ yếu của thấu kính phân kì ở trước thấu kính

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Qua thấu kính quy tụ nếu như vật thiệt ham muốn cho tới hình họa trái hướng to hơn vật thì vật phải kê cơ hội kính một khoảng

A. to hơn 2f

B. vày 2f

C. kể từ f cho tới 2f

D. kể từ 0 cho tới f.

Câu 2:

Độ bội giác của kính hiển vi khi nom chừng ở vô cực kỳ không dựa vào vào

A. chi phí cự của vật kính

B. chi phí cự của thị kính

C. khoảng cách thân thiện vật kính và thị kính

D. kích thước vật và ảnh

Câu 3:

Một người treo kính có tính tụ -1 dp thì nom xa xăm vô nằm trong nhưng mà ko cần thay đổi. Người này

A. Mắc tật cận thị và sở hữu điểm cực kỳ viễn cơ hội đôi mắt 1 m

Xem thêm: we are all slowly destroying the earth

B. Mắc tật viễn thị và điểm cực kỳ cận cơ hội đôi mắt 1 m

C. Mắc tật cận thị và sở hữu điểm cực kỳ cận cơ hội đôi mắt 1 cm

D. Mắc tật viễn thị và điểm cực kỳ cận cơ hội đôi mắt 1 cm

Câu 4:

Đặt một vật bằng nhỏ vuông góc với trục chủ yếu trước một thấu kính một khoảng chừng 40 centimet, hình họa của vật hứng được bên trên một chắn và cao vày 3 vật. Thấu kính này là 

A. thấu kính quy tụ chi phí cự 30 cm

B. thấu kính quy tụ chi phí cự 40 cm

C. thấu kính quy tụ chi phí cự 40 cm

D. thấu kính phân kì chi phí cự 30 cm

Câu 5:

Một người có tầm khoảng thấy rõ nhanh nhất 24 centimet, sử dụng một kính có tính tụ 503 dp bịa cơ hội đôi mắt 6 centimet. Độ bội giác khi người này nom chừng ở trăng tròn centimet là

A. 2

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 6:

Đặt một vật bằng nhỏ vuông góc trước một thấu kính phân kì chi phí cự trăng tròn centimet một khoảng chừng 60 centimet. Hình ảnh của vật nằm

A. trước kính 15 cm

B. sau kính 15 cm

C. trước kính 30 cm

Xem thêm: thực dân pháp lấy cớ gì để tấn công bắc kì lần thứ hai

D. sau kính 30 cm