nhà lý được thành lập vào năm nào

Đề bài

Bạn đang xem: nhà lý được thành lập vào năm nào

Nhà Lý được xây dựng như vậy nào?

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem thêm: nền văn minh phù nam được phát triển dựa trên nền văn hóa nào

dựa vô sgk trang 35 nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

- Năm 1005, Lê Hoàn mất mặt, Lê Long Đĩnh đăng quang vua, là một trong những ông vua tàn bạo nên vô triều người nào cũng căm thù.

- Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh tắt thở, những tăng sư và đại thần hàng đầu là sư Vạn Hạnh, Đào Cam Mộc tiếp tục tôn Lý Công Uẩn đăng quang. Nhà Lý xây dựng.

Loigiaihay.com

Xem thêm: việc cải tạo nâng cấp hệ thống cảng biển ở nước ta nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây