nguyên nhân thất bại của phong trào cần vương

hint-header

Cập nhật ngày: 22-09-2022

Bạn đang xem: nguyên nhân thất bại của phong trào cần vương


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Hà Giang


Vì sao trào lưu Cần vương vãi thất bại?

Không được đẳng cấp dân chúng cỗ vũ.

B

Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt.

C

Địa hình bất lợi nhập quy trình đấu tranh giành.

D

Thiếu một giai cung cấp tiên tiến và phát triển vừa sức chỉ dẫn.

Chủ đề liên quan

Sự khiếu nại nào là khắc ghi sự xong xuôi của trào lưu Cần vương vãi ở VN vào thời gian cuối thế kỉ XIX?

A

Khởi nghĩa Hương Khê thất bại.

B

Khởi nghĩa dân cày Yên Thế thất bại.

C

Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt.

D

Pháp tổ chức khai quật nằm trong địa đợt loại nhất.

Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế sẽ là cuộc khởi nghĩa nông dân?

A

Cuộc khởi nghĩa sở hữu dân cày nhập cuộc bên dưới sự lãnh đạo của văn nhân sĩ phu.

B

Cuộc khởi nghĩa nhưng mà tiềm năng hầu hết là yêu sách ruộng khu đất cho tới dân cày.

C

Cuộc khởi nghĩa nhưng mà lực lượng nhập cuộc hầu hết là dân cày.

D

Cuộc khởi nghĩa nhưng mà chỉ dẫn và lực lượng nhập cuộc khởi nghĩa đều là dân cày.

Đề Thám trở nên lãnh đạo vô thượng của trào lưu dân cày Yên Thế kể từ Lúc nào?

Ở Nam Kỳ, sát cánh nằm trong người Kinh tấn công Pháp sở hữu đồng bào dân tộc bản địa nào?

C

Thượng, Khơ-me, X-tiêng.

Nội dung nào là ko cần là nguyên vẹn nhân nào là dẫn cho tới thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế ?

A

Bó hẹp nhập một khu vực, dễ dẫn đến cô lập

B

So sánh lực lượng quá chênh chếch, thực dân Pháp và phong con kiến cấu kết đàn áp

C

Chưa sở hữu sự chỉ dẫn của giai cung cấp tiên tiến

D

Cuộc khởi nghĩa lôi cuốn rất nhiều những ngôi nhà yêu thương nước

Khi Pháp kéo quân rời khỏi Hà Nội Thủ Đô đợt loại nhì, ai là kẻ trấn thủ trở nên Hà Nội?

Các cuộc khởi nghĩa nhập trào lưu Cần Vương cuối thế kỉ XIX đều thất bại là do?

A

Triều đình phong con kiến đầu sản phẩm thực dân Pháp.

B

Nổ rời khỏi lẻ tẻ, thiếu thốn links và mang tính chất hóa học khu vực.

C

Không sở hữu sự liên minh của dân chúng.

D

Thiếu sự sẵn sàng về lực lượng và tổ chức triển khai.

Vì sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê là khởi nghĩa tiêu biểu vượt trội nhất nhập trào lưu Cần Vương?

A

Có sự ãnh đạo của văn nhân sĩ phu yêu thương nước.

B

Thời lừa lọc tồn bên trên rộng lớn 10 năm.

C

Quy tế bào to lớn từng toàn quốc.

D

Được chuẩn bị vũ trang hiện nay đại

Đội nghĩa quân vì thế ai lãnh đạo võ thuật mất mát cho tới người ở đầu cuối ở cửa ngõ dù Thanh Hà?

Thực dân Pháp lấy cớ gì nhằm tiến công Bắc Kỳ đợt loại hai?

A

Triều đình ko dẹp nổi những cuộc khởi nghĩa của dân chúng.

B

Triều đình ko bồi thông thường chiến phí cho tới Pháp.

C

Trả oán sự tiến công của quân cờ đen thui.

D

Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, tiếp xúc với ngôi nhà Thanh.

Dựa nhập trào lưu kháng chiến của dân chúng, phái công ty chiến nhập triều đình Huế, thay mặt đại diện là nững ai thẳng tay hành vi chống Pháp?

A

Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản

Xem thêm: cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

B

Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường

C

Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi

D

Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Đức Nhuận.

Trước hành vi ngày 1 khốc liệt của Tôn Thất Thuyết thực dân Pháp đã từng gì?

A

Mua chuộc Tôn Thất Thuyết

B

Tìm từng phương pháp để chi phí khử phái công ty chiến.

C

Giảng hòa với phái công ty chiến.

D

Tìm tách biệt con gián thân mật Tôn Thất Thuyết và quan tiền lại.

Nông dân Yên Thế đứng lên nhằm mục đích mục tiêu gì?

Vì sao trào lưu kháng chiến miền núi nổ rời khỏi muộn rộng lớn ở miền xuôi?

A

Thực dân Pháp bình tấp tểnh ở trên đây muộn hơn

B

Ý thức giác ngộ của đồng bào miền núi đủng đỉnh rộng lớn.

C

Địa hình ko tiện nghi nhằm kiến tạo địa thế căn cứ.

D

Địa hình rừng núi cho nên việc kiến tạo lực lượng có không ít trở ngại.

Sau Lúc vẫn hoàn thành xong về cơ bạn dạng cuộc xâm lăng VN, thực dân Pháp bắt gặp cần sự phản kháng khốc liệt của lực lượng nào?

A

Một số quan tiền lại yêu thương nước và dân chúng ở những khu vực, cả nhập Nam láo nháo ngoài Bắc.

B

Một số văn nhân sĩ phu yêu thương nước nhập triều đình Huế.

C

Một số quan tiền lại và dân chúng yêu thương nước ở Trung Kì.

D

Toàn thể dân tộc bản địa VN.

Dựa nhập trào lưu kháng chiến của dân chúng, phái công ty triến nhập triều đình Huế, thay mặt đại diện là những ai thẳng tay hành vi chống Pháp?

A

Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản.

B

Nguyễn Thiện Thuật, Tạ Hiện

C

Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghị.

D

Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Đức Nhuận.

Phong trào yêu thương nước chống xâm lăng vẫn nhấc lên sôi sục, kéo dãn từ thời điểm năm 1885 cho tới cuối thế kỉ XIX được gọi là trào lưu gì?

B

Phong trào dân cày Yên Thế.

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu vượt trội nhất nhập trào lưu Cần vương vãi là cuộc khởi nghĩa nào?

A

Khởi nghĩa Ba Đình 1886-1887

B

Khởi nghĩa Bãi Sậy 1883 – 1892

C

Cuộc phản công của phái công ty Chiến ở kinh trở nên huế 1885

D

Khởi nghĩa Hương Khê 1885 – 1895

Nhận xét nào là về trào lưu Cần Vương là ko đúng?

A

Phong trào quy tế bào rộng lớn, mang tính chất dân tộc bản địa.

B

Quyết liệt, theo dõi ý thức hệ tư sản.

C

Phong trào yêu thương nước theo dõi khuynh mùi hương và ý thức hệ phong con kiến.

D

Phong trào dân tộc bản địa, vẫn đạt được rất nhiều thắng lợi.

Mục chi phí của trào lưu yêu thương nước Cần Vương là gì?

A

Lật sụp đổ cơ chế phong con kiến, giành song lập dân tộc bản địa.

B

Đánh đế quốc, giành lại song lập dân tộc bản địa, phục sinh lại cơ chế phong con kiến.

C

Xem thêm: khi mở một báo cáo nó được hiển thị dưới dạng nào

Đánh sụp đổ phong con kiến, đế quốc giành song lập.

D

Đánh đế quốc xây dựng nước nằm trong hòa.