nguyên nhân nào sau đây khiến nhật bản chú trọng phát triển các ngành công nghiệp trí tuệ

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

Đáp án thực sự B 

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

1 vote

avatar

B

Xem thêm: chiến tranh thế giới thứ hai được mở đầu bằng sự kiện nào

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4

1 vote

Bổ sung kể từ chuyên nghiệp gia

- Đáp án  B. mang lại nhiều ROI đáng chú ý mang lại nền tài chính Nhật Bản.

⇒ Nhật Bản chú ý cách tân và phát triển những ngành công nghiệp trí tuệ vì thế mang lại nhiều ROI đáng chú ý mang lại nền tài chính Nhật Bản.

2k7 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức mễn phí

Xem thêm: trong ngôn ngữ lập trình pascal về mặt cú pháp cách viết các câu lệnh ghép nào sau đây là đúng