nghĩa của từ là gì


Nghĩa của kể từ là nội dung (sự vật, đặc điểm, hoạt động và sinh hoạt, quan liêu hệ…) nhưng mà kể từ biểu thị.

1. Nghĩa của từ là gì?

Nghĩa của kể từ là nội dung (sự vật, đặc điểm, hoạt động và sinh hoạt, quan liêu hệ…) nhưng mà kể từ biểu thị.

Bạn đang xem: nghĩa của từ là gì

Quảng cáo

Có thể hiểu nghĩa của kể từ đó là nội dung nhưng mà kể từ biểu thị sẽ giúp tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hiểu và phát hiện được nội dung kể từ cơ.

2. Ví dụ minh họa

Cây: một loại thực vật sở hữu rễ, thân ái, lá, cành.

Xem thêm: chức năng của thị trường

Bâng khuâng: chỉ tình trạng tình thương ko rõ ràng rệt của nhân loại.

Rung rinh: hoạt động hỗ tương, nhẹ dịu, thường xuyên.


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí