ngành nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế nhật bản là do

Đề bài

Bạn đang xem: ngành nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế nhật bản là do

Tại sao nông nghiệp chỉ lưu giữ tầm quan trọng loại yếu hèn vô nền kinh tế tài chính Nhật Bản?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích.

Xem thêm: thành phần cơ sở tạo nên cơ sở dữ liệu là

Lời giải chi tiết

Nông nghiệp Nhật Bản cướp 1% GDP và lưu giữ tầm quan trọng loại yếu hèn vô nền kinh tế tài chính Nhật Bản, vì:

- Nhật Bản là 1 trong vô những  cường quốc kinh tế tài chính, công nghiệp mặt hàng toàn cầu, chính vì vậy ngành công nghiệp luôn luôn cướp một địa điểm rộng lớn vô tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

- Nông nghiệp tuy rằng chỉ chiếm khoảng 1% GDP tuy nhiên được góp vốn đầu tư cải cách và phát triển với technology tiến bộ, mang đến năng suất rất chất lượng, sở hữu tầm quan trọng cần thiết vô xử lý yếu tố thực phẩm của Nhật Bản.

Loigiaihay.com

Xem thêm: cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất ứng với quá trình nào sau đây