ngành giao thông vận tải đường biển nước ta hiện nay

Câu hỏi:

04/12/2022 63,364

Bạn đang xem: ngành giao thông vận tải đường biển nước ta hiện nay

A. mạng lưới phủ rộng rãi toàn quốc.

B. ngành non nớt và cải cách và phát triển thời gian nhanh.

C. đội ngũ làm việc đem trình độ cao.

D. vận gửi nhiều sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vì thế Vietjack

Ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ đường thủy việt nam lúc bấy giờ vận gửi nhiều hóa xuất khẩu. Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngành chăn nuôi của việt nam hiện nay nay

Câu 2:

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2018

Năm

2010

2013

2015

2017

2018

Diện tích( ngàn ha)

51,3

60,2

101,6

152,0

147,5

Sản lượng (nghìn tấn)

105,4

116,0

176,8

252,6

262,7

(Nguồn: Niên giám thông kê VN 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện nay diện tích S và sản lượng hồ nước chi phí của việt nam từ thời điểm năm 2010 cho tới năm 2018, dạng biểu thiết bị nào là sau đó là tương thích nhất?

Câu 3:

Về mặt mũi xã hội đô thị mới nước ta

Câu 4:

Ý nghĩa đa phần của việc trồng rừng ven bờ biển ở Bắc Trung Sở là

Câu 5:

Cho bảng số liệu:

Xem thêm: the music was gentle. we listened to it last night

XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA SINGAPO, GIAI ĐOẠN 2010 – 2019

(Đơn vị: Tỉ đô la Mỹ)

Năm

2010

2012

2014

2015

2019

Xuất khẩu

417,1

565,2

558,5

516,7

642,2

Nhập khẩu

408,6

496,8

513,6

438,0

545,5

(Số liệu theo gót Niên giám tổng hợp VN 2019, NXB Thống kê, 2020)

Căn cứ nhập bảng số liệu, cho thấy thêm phán xét nào là tại đây đích thị về xuất nhập vào sản phẩm & hàng hóa và công ty của Singapo 2019 đối với năm 2010?

Câu 6:

Cơ cấu công nghiệp theo gót ngành của việt nam hiện nay nay

Câu 7:

Cho biểu đồ:

 Cho biểu đồ:(Số liệu theo gót Niên giám thông kê VN 2019, NXB Thông kê, 2020)Theo biểu thiết bị, phán xét nào là tại đây đúng lúc đối chiếu sự thay cho thay đổi GDP của Malaixia và Singapo từ thời điểm năm 2010 cho tới năm (ảnh 1)

(Số liệu theo gót Niên giám thông kê VN 2019, NXB Thông kê, 2020)

Theo biểu thiết bị, phán xét nào là tại đây đúng lúc đối chiếu sự thay cho thay đổi GDP của Malaixia và Singapo từ thời điểm năm 2010 cho tới năm 2019?

Câu 8:

Thuận lợi đa phần nhằm Đồng vì thế sông Hồng trình độ hóa tạo ra hoa màu là

Câu 9:

Cơ cấu số lượng dân sinh theo gót lứa tuổi việt nam lúc bấy giờ đem quánh điểm

Câu 10:

Vùng tiện lợi nhằm tạo ra muối bột ở việt nam là

Câu 11:

Đông Nam Sở là vùng có mức giá trị tạo ra công nghiệp lớn số 1 việt nam là do

Câu 12:

Ngành du ngoạn việt nam lúc bấy giờ cải cách và phát triển nhiều mẫu mã về mô hình du ngoạn đa phần là do

Câu 13:

Hiện ni diện tích S rừng ngập đậm việt nam bị thu hẹp là do

Câu 14:

Biện pháp nhằm bảo đảm an toàn khu đất nông nghiệp vùng đồng vì thế việt nam là

Xem thêm: để đưa ra màn hình giá trị của biến a kiểu nguyên và biển b kiểu thức ta dùng lệnh