nếu tải ba pha đối xứng khi nối hình tam giác thì

hint-header

Cập nhật ngày: 18-07-2022

Bạn đang xem: nếu tải ba pha đối xứng khi nối hình tam giác thì


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Thúy Ngọc


Câu 11. Nếu chuyển vận tía trộn đối xứng, khi nối hình tam giác thì:

Id = Ip

C

D

và Ud = Up

Chủ đề liên quan

Câu 12. Máy biến đổi áp là:

A

Máy chuyển đổi năng lượng điện áp và tần số

B

Máy chuyển đổi tần số tuy nhiên không thay đổi năng lượng điện áp

C

Máy chuyển đổi năng lượng điện áp tuy nhiên không thay đổi tần số

Câu 13. Động cơ ko đồng hóa tía trộn là loại động nhưng mà khi thực hiện việc:

A

Tốc phỏng con quay của roto nhỏ rộng lớn vận tốc con quay của kể từ trường

B

Tốc phỏng con quay của roto to hơn vận tốc con quay của kể từ trường

C

Tốc phỏng con quay của roto bởi vì vận tốc con quay của kể từ trường

D

Tốc phỏng con quay của roto ko tương quan cho tới vận tốc con quay của kể từ trường

Câu 14. Mạng năng lượng điện phát triển qui tế bào nhỏ là mạng năng lượng điện mà:

A

Công suất dung nạp khoảng tầm vài ba trăm kW trở lên

B

Công suất dung nạp khoảng tầm vài ba chục kW trở xuống

C

Công suất dung nạp trong vòng vài ba chục kW cho tới vài ba trăm kW

D

Công suất dung nạp trong vòng vài ba kW cho tới vài ba chục kW

Câu 15. Mắc 6 đèn điện với U = 110V nhập mạch năng lượng điện 3 trộn 3 chạc với Ud = 380V, cơ hội vướng này bên dưới đó là đúng:

A

Mắc tuy nhiên song 2 bóng trở thành một cụm, những cụm nối hình tam giác

B

Mắc tuy nhiên song 2 bóng trở thành một cụm, những cụm nối hình sao

C

Mắc tiếp nối đuôi nhau 2 bóng trở thành một cụm, những cụm nối hình tam giác

D

Mắc tiếp nối đuôi nhau 2 bóng trở thành một cụm, những cụm nối hình sao

Câu 16. Các lá thép kỹ năng năng lượng điện của lõi thép máy biến đổi áp rất cần được được phủ lớp cơ hội năng lượng điện ở nhì mặt mày trước lúc ghép lại cùng nhau nhằm mục đích mục đích:

A

Đảm bảo độ tốt cho những là thép

B

Chống rò năng lượng điện kể từ lõi đi ra vỏ máy

C

Giảm loại phu-cô nhập lõi thép

Câu 17. Điểm như thể nhau đa phần của dòng sản phẩm biến đổi áp và máy vạc năng lượng điện là ở chỗ:

A

Cùng nằm trong loại máy năng lượng điện

B

Cùng là máy năng lượng điện xoay chiều

C

Cũng với lõi thép và chạc quấn

Câu 18. Điểm như thể nhau đa phần của dòng sản phẩm vạc năng lượng điện và mô tơ năng lượng điện là ở chỗ:

A

Cùng là máy biến đổi năng lượng điện năng trở thành cơ năng

B

Cùng là máy biến đổi cơ năng trở thành năng lượng điện năng

C

Cấu tạo nên công cộng cũng đều có rôto và stato

Câu 19. Trong mô tơ ko đồng hóa tía trộn, vận tốc con quay của rôto luôn luôn nhỏ rộng lớn vận tốc của kể từ ngôi trường con quay là vì:

A

Xem thêm: văn tả cảnh sinh hoạt

Có sự tổn hao năng lượng điện năng nhập chạc quấn rôto

B

Có sự tổn hao năng lượng điện năng nhập chạc quấn stato

C

Để tạo ra sự biến đổi thiên của kể từ ngôi trường con quay bên trên chạc quấn của rôto

D

Để tạo ra sự biến đổi thiên của kể từ ngôi trường con quay bên trên chạc quấn của stato

Câu 20. Hộp đấu chạc bên trên vỏ mô tơ năng lượng điện xoay chiều tía trộn với 6 cọc đấu chạc nhằm mục đích thuận tiện mang đến việc:

A

Thay thay đổi cơ hội đấu chạc theo gót năng lượng điện áp của lưới năng lượng điện.

B

Thay thay đổi cơ hội đấu chạc theo gót kết cấu của mô tơ.

C

Thay thay đổi chiều con quay của mô tơ.

Góc lệch sóng Một trong những sđđ trong những chạc quấn máy vạc tía trộn là:

A

B

C

D

Trong mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều tía trộn năng lượng điện áp trộn UP là:

A

Điện áp thân ái chạc trộn và chạc trung tính

B

Điện áp thân ái điểm đầu A và điểm cuối X của một pha

C

Điện áp thân ái điểm đầu A và điểm trung tính O

Sở dĩ gọi mô tơ ko đồng hóa vì như thế tốc độ:

Với tần số f = 50 Hz nếu như Phường = 2 thì vận tốc kể từ ngôi trường là:

Với tần số f = 50 Hz nếu như Phường = 4 thì vận tốc kể từ ngôi trường là:

Khi nối tam giác thì:

B

nối A B. x nối z, nó nối C, B nối A

C

x nối B, nó nối Z, Z nối A

D

x nối B, nó nối C, z nối A

Góc lệch sóng Một trong những sđđ trong những chạc quấn máy biến đổi áp tía trộn là:

A

B

C

Nếu chuyển vận nối sao không tồn tại chạc trung tính vướng nhập mối cung cấp nối hình sao 4 chạc thì dùng:

Trong mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều tía trộn năng lượng điện áp chạc Ud là:

A

Điện áp thân ái chạc trộn và chạc trung tính

B

Điện áp thân ái điểm đầu A và điểm cuối X của một pha

C

Điện áp thân ái điểm đầu A và điểm trung tính O

D

Điện áp thân ái nhì chạc trộn.

Câu 30. Chọn câu sai

A

Máy vạc năng lượng điện xoay chiều 3 trộn đưa đến loại năng lượng điện xoay chiều tía trộn.

B

Phần ứng của dòng sản phẩm vạc năng lượng điện tía trộn bao gồm 3 cuộn chạc như thể nhau với trục chếch góc 1200C. Dòng năng lượng điện xoay chiều 3 trộn bởi máy vạc năng lượng điện xoay chiều tía trộn đưa đến.

Xem thêm: số la mã từ 1 đến 10

D

Phần cảm của dòng sản phẩm vạc 3 trộn bao gồm tía nam châm hút năng lượng điện như thể nhau với trục chếch nhau những góc bởi vì 1200.

Sóng trung tần ở máy thu thanh với trị số khoảng: