nền văn minh chăm pa được phát triển dựa trên cơ sở

Trả tiếng Câu chất vấn trang 100 Lịch sử 10 sách Kết nối trí thức hoặc nhất, cụ thể sẽ hỗ trợ học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích luyện Lịch sử lớp 10

Bạn đang xem: nền văn minh chăm pa được phát triển dựa trên cơ sở

Giải Lịch sử lớp 10 Bài 11 - Kết nối tri thức:  Một số nền văn minh cổ bên trên quốc gia Việt Nam

Câu chất vấn trang 100 Lịch sử 10Em hãy mang đến biết: Nền văn minh Chăm-pa được tạo hình bên trên những hạ tầng nào?

Trả lời:

- Điều khiếu nại tự động nhiên:

+ Văn minh Chăm-pa tạo hình, tồn bên trên và cải tiến và phát triển bên trên địa phận những tỉnh miền Trung và một trong những phần cao nguyên trung bộ Trường Sơn nước ta thời buổi này.

+ Sông Thu Bồn bồi che phù rơi mang đến đồng bởi vì phì nhiêu => thuận tiện mang đến người dân toan cư và canh tác nông nghiệp.

+ Có đàng bờ biển khơi nhiều năm => xúc tiến kinh tế tài chính biển khơi sớm cải tiến và phát triển, tiêu thụ những luồng di trú và gặp mặt văn hóa truyền thống phía bên ngoài (ảnh hưởng trọn văn hóa truyền thống chặn Độ).

- Trung tâm xã hội:

+ Khoảng thế kỉ V TCN, người dân văn hóa truyền thống Sa Huỳnh trú ngụ ở vùng duyên hải, lưu vực những dòng sông và sâu sắc vô trong nước.

+ Cơ cấu xã hội Sa huỳnh là xã hội lãnh địa hoặc liên minh cụm làng mạc, hàng đầu là thủ lĩnh vô thượng.

- Hình ảnh hưởng trọn của văn minh chặn Độ:

+ Từ thời văn hóa truyền thống Sa Huỳnh, người dân Chăm-pa vẫn xúc tiếp với văn minh chặn Độ. Thông qua chuyện đẳng cấp thương nhân, chữ ghi chép, tôn giáo, tư tưởng, quy mô tổ chức triển khai nước non và được gia nhập.

+ Việc thu nhận những trở nên tựu văn minh chặn Độ vẫn thêm phần trả nền văn minh Chăm-pa cải tiến và phát triển bùng cháy.

Xem thêm thắt những bài xích giải sách giáo khoa Lịch sử 10 cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

Mở đầu trang 93 Lịch sử 10: Từ rộng lớn 2000 năm vừa qua, bên trên bờ cõi nước ta từng bước tạo hình phụ thân trung tâm văn minh...

Câu chất vấn trang 95 Lịch sử 10: Em hãy mang đến biết: Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc được tạo hình và cải tiến và phát triển dựa vào những hạ tầng này...

Câu chất vấn 1 trang 99 Lịch sử 10: Trình bày những trở nên tựu vượt trội của nền văn minh Văn Lang -  Âu Lạc...

Xem thêm: chiến tranh thế giới thứ hai được mở đầu bằng sự kiện nào

Câu chất vấn 2 trang 99 Lịch sử 10: Khai thác Tư liệu 1 (tr.98), hãy cho biết thêm ý nghĩa sâu sắc, độ quý hiếm của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc vô lịch sử vẻ vang nước ta...

Câu chất vấn trang 100 Lịch sử 10: Em hãy mang đến biết: Nền văn minh Chăm-pa được tạo hình bên trên những hạ tầng này...

Câu chất vấn trang 103 Lịch sử 10: Hãy nêu một vài trở nên tựu vượt trội của văn minh Chăm-pa...

Câu chất vấn trang 104 Lịch sử 10: Hãy cho biết thêm những hạ tầng tạo hình văn minh Phù Nam...

Câu chất vấn 1 trang 107 Lịch sử 10: Trình bày một vài trở nên tựu vượt trội của văn minh Phù Nam...

Câu chất vấn 2 trang 107 Lịch sử 10: Hãy trình làng về một trở nên tựu nhưng mà em tuyệt vời nhất...

Luyện luyện 1 trang 107 Lịch sử 10: Lập bảng tổng hợp (hoặc vẽ sơ đồ vật tư duy) về hạ tầng tạo hình của những nền văn minh cổ bên trên quốc gia nước ta...

Luyện luyện 2 trang 107 Lịch sử 10: Hãy tổng hợp một vài trở nên tựu vượt trội của những nền văn minh cổ bên trên quốc gia nước ta...

Vận dụng 1 trang 107 Lịch sử 10: Em hãy lý giải tại vì sao phiên bạn dạng của trống không đồng Ngọc Lũ được nước ta lựa lựa chọn...

Vận dụng 2 trang 107 Lịch sử 10: Hãy thuế tầm một vài hình hình ảnh đã cho thấy mức độ sinh sống vĩnh cửu của những độ quý hiếm những nền văn minh ...

Xem thêm thắt tiếng giải bài xích luyện Lịch sử lớp 10 Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường hoặc, cụ thể khác:

Bài 12: Văn minh Đại Việt

Bài 13: Đời sinh sống vật hóa học và niềm tin của xã hội những dân tộc bản địa Việt Nam

Bài 14: Khối đại liên kết dân tộc bản địa vô lịch sử vẻ vang Việt Nam

Bài 1: Hiện thực lịch sử vẻ vang và trí tuệ lịch sử

Bài 2: Tri thức lịch sử vẻ vang và cuộc sống

Xem thêm: các thao tác thay đổi hình thức biểu mẫu gồm