năm 1921 nguyễn ái quốc đã

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã

Bạn đang xem: năm 1921 nguyễn ái quốc đã

A. tham gia Hội nghị Quốc tế Nông dân.

B. nhập cuộc gây dựng Hội Liên hiệp nằm trong địa.

C. tham gia Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.

D. xây dựng Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Đáp án B

Sách cỗ đề minh hoạ ôn ganh đua trung học phổ thông 2024 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa Moonbook 200.000đ 109.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho tất cả những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sách Tổng ôn ngữ văn lớp 12 Moonbook, ôn ganh đua thpt vương quốc 2024 200.000đ 119.000đ

Xem thêm: nguyên tử khối của k

Sách khối C cho tới 2k6, tổng ôn văn sử địa ôn ganh đua thpt Moonbook

594.000đ 119.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách cỗ đề minh hoạ ôn ganh đua trung học phổ thông 2024 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa Moonbook 200.000đ 109.000đ
Sở đề minh họa 2024 môn Tiếng Anh cô Trang Anh, Sách ID luyện đề ganh đua trắc nghiệm thpt vương quốc moonbook 200.000đ 159.000đ
Tiếng anh cho tất cả những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: hợp tử phát triển thành gì

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh phiên bản tiên tiến nhất Moonbook

200.000đ 179.000đ

XEM THÊM SÁCH ID